Aktuelt3

Foto: ABW

Over 100 vejlensere har droppet tandlægen efter coronanedlukningen

Efter COVID-19 gjorde sin entré i starten af 2020, er mere end 100 patienter ikke vendt tilbage til tandlægestolen hos tandlægen.dk i Vejle

Foto: ABW

PCR-testkapaciteten nedskaleres

Nedskaleringen forventes at medføre en yderligere reduktion i antallet af teststeder, ligesom åbningstiderne forventes tilpasset i landets testcentre.

Foto: ABW

Kom til kaffemøde med borgmesteren

Borgmesteren genoptager traditionen med kaffemøder rundt om i kommunen, hvor han inviterer til en uformel snak om kommunens udvikling

Coronalån løfter konkurstallet for april  flere virksomheder er i farezonen

Coronalån løfter konkurstallet for april flere virksomheder er i farezonen

Virksomheder med coronalån samt iværksætterselskaber (IVS) står bag mange af konkurserne i april. Antallet at konkurser er markant højere i april end samme måned sidste år.

Foto: ABW

Vejle Kommune er blandt de første klar med et overblik over muligheden for fjernvarme

Vejle Kommune er sammen med fjernvarmeselskaberne klar med et overblik over de områder, der står i første række til at få fjernvarme samt et kort over potentielle områder. På trapperne er også et overblik over områder, der kan få nærvarme.

Foto: ABW

Nu må hønsene komme ud

Risikoen for fugleinfluenza er nu så lav, at Fødevarestyrelsen ophæver krav om at gæs, høns, ænder og kalkuner skal være lukket inde eller under tag.

Foto: ABW

To nye til­bud til unge der er vok­set op i fami­lier med alko­holmisbrug

Ungeuniversets tilbyder i samarbejde med CESA to nye forløb for unge, der er født og opvokset i familier med alkoholmisbrug. Vi tilbyder et Flytte Hjemmefra Kursus og et gruppeforløb, hvor den unge kan mødes og tale med andre unge og professionelle i trygge rammer.

Foto: ABW

Velfærdsteknologiråd investerer i innovativt værksted til borgere med udviklingshandicaps

Et ”markerspace” er et af de tre nye projekter, Vejle Kommunes velfærdsteknologiråd bevilliger penge til fra teknologipuljen på i alt 60 mio. kr.

Foto: ABW

Mere end 2.500 personer er nu oplært i nye signalsystemer

Banedanmark er nu over halvvejs i indsatsen med at uddanne bl.a. lokomotivførere og trafikledere i, hvordan de bruger de nye, digitale signalsystemer, som rulles ud på jernbanen.

Foto: ABW

Sidste frist for at ændre årsopgørelsen er 1. maj

Siden åbningen af årsopgørelsen har godt 1,3 mio. borgere foretaget ændringer i deres årsopgørelser. Langt størsteparten af ændringerne vedrører i kørselsfradrag. Sidste frist for ændringer er 1. maj.