Aktuelt3

Foto: ABW

Vejles unge inviteres til generalforsamling i Vejles Ungeråd

Torsdag d. 28. april inviteres alle unge til generalforsamling og opstartsmøde for Vejles Ungeråd på Vejle Rådhus.

Foto: JTL

Sundhedshjælp til ukrainske flygtninge

Sundhedsministeriet vil nu i dialog med KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) hurtigst muligt fastlægge, hvordan hjælpen til de privat og kommunalt indkvarterede ukrainere skal tilrettelægges. Ukrainere, der er indkvarteret på et asylindkvarteringssted får behandling via den læge, der er tilknyttet stedet.

Foto: BH

Fem gode råd til at finde rundt i skilteskoven

Vi må mere i den danske natur, end vi tror. Desværre er der tusindvis af ulovlige skilte, bomme, hegn, kæder og låger derude, som forhindrer vores muligheder for naturoplevelser. Nogle er lovlige – mange er ikke. Se Friluftsrådet fem gode råd til, hvordan du gebærder dig i skilteskoven.

Foto: ABW

Di­a­log­møde: Hvad er vig­tigt for dig, når du el­ler di­ne på­røren­de bli­ver ældre?

Giv din mening til kende og blive klogere på, hvordan Vejle Kommunes ældrepleje er skruet sammen, når der i løbet af de næste måneder afholdes dialogmøder i dit lokalområde.

Foto: ABW

Politiskolen holder åbent hus i Vejle den 23. april 2022

For første gang slår Politiskolens nye uddannelsescenter i Vejle dørene op for naboer, samarbejdspartnere og alle, der i øvrigt har lyst til at opleve studiemiljøet og snuse til politiuddannelserne.