Pengene går til at afprøve læse- og skriveunderstøttelse, teknologiske hjælpemidler og senge til demente, specielle madrasser og muskelafslappende møbler.

Velfærdsteknologirådet har i denne runde godkendt alle seks ansøgninger til rådet og dermed bevilget 1.957.000 kroner til at afprøve nye teknologier.

Mange medarbejdere i driften har udfordringer med at læse og skrive, og det kan give udfordringer, når de dagligt skal løse opgaver eksempelvis i forhold til dokumentation.

Rådet har derfor bevilget 600.000 kroner til at købe 2.900 licenser til et system, der bl.a. kan læse højt og omsætte tale til tekst.

– “Det nye værktøj skal lette hverdagen for mange af vores ansatte og øge arbejdsglæden i det daglige”, siger mødeleder Rune Bønnelykke, medlem af bl.a. Seniorudvalget og formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

– “Alle fagområder i Velfærd vil få glæde af det. Vi håber også, at det på sigt vil være med til at fastholde vores medarbejdere og gøre det lettere at rekruttere – også tosprogede og ufaglærte, der ellers ville falde fra på grund af sprogvanskeligheder”, understreger Rune Bønnelykke.

Screeninger på SOSU-skolen viser, at andelen af elever med sprogvanskeligheder er steget betydeligt. Forsøget er inddelt i etaper og løber i to år. Det evalueres i december 2024.

Teknologiske hjælpemidler til demente

Et af de andre projekter, der har fået en stor portion penge, er en videreførelse af forsøget med teknologiske hjælpemidler til demente. Tidligere forsøg har vist, at nye hjælpemidler i mange sammenhænge kan lette hverdagen i eget hjem for både demente og deres pårørende. Det er f.eks. GPS-hjælpemidler, medicinhuskere, tryghedsdyner, krammedyr m.v.

Rådet har bevilget 800.000 kroner til indkøb af flere teknologiske hjælpemidler i de næste to år.

Der er også bevilget 218.000 kroner til forsøg med nyt sengemiljø til udviklingshæmmede borgere med demens på institutionerne i Bo-Vejle og til demente på et plejehjem. Det skal give de demente en mere tryg begyndelse på natten. Sengen hjælper dem langsomt fra siddende til liggende og omvendt ved hjælp af fjernbetjening og uden fysisk berøring. Forsøget varer 12 måneder.

Møbler og madrasser
I 12 måneder skal forskellige enheder teste en ny type madras til borgere, der sveder meget, og som risikerer tryksår, svamp m.v. Madrassen er ikke tidligere afprøvet i Danmark. Rådet har bevilget 34.000 kroner til 10 madrasser.

Afdeling Bakken får 180.000 kroner til at afprøve kørestolskarrusel og gyngestol til ældre borgere med cerebral parese. Det skal modvirke muskelspændinger og spasmer og give øget velvære.

På Ringdams Kobbel får de 125.000 kroner til en Cocoon – et helt specielt møbel, som afskærmer mod støj og med mulighed for at høre musik. Det betyder, at beboere kan trække sig tilbage i fred og ro – også i fællesarealerne.

I alt 60 mio. kroner til velfærdsteknologi
Vejle Kommunes velfærdsteknologiråd består af seks medlemmer fra Sundhedsudvalget, Seniorudvalget og Voksenudvalget, som frem til 2024 har ansvaret for at prioritere de i alt 60 mio. kroner til ny velfærdsteknologi.

I budgetforliget i 2012 blev der afsat 20 mio. kroner til at teste og investere i teknologi, som skal imødekomme de kommende års demografiske udfordringer. I 2017 blev der afsat yderligere 20 mio. kroner til investeringer frem til 2020. Og i budgetforliget 2020 blev der lavet endnu en pulje på 20 mio. kroner, som frem til 2024 skal bygge videre på de to tidligere puljer.

Kilde

Foto: ABW