Erhvervsminister, miljøminister og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri var på Vejle Fjord for at diskutere havplan med borgmester og udvalgsformand.

Erhvervsminister Morten Bødskov, miljøminister Magnus Heunicke og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen var tirsdag formiddag med på en tur på Vejle Fjord.

Her fik de mulighed for at nyde det gode vejr på overfladen og snakke om, hvordan Danmarks Havplan kan hjælpe forholdene under og i vandet.

Med i båden var også borgmester Jens Ejner Christensen og Søren Peschardt, formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

I dag er der kun forbud mod bundtrawl og muslingefiskeri i det inderste af Vejle Fjord, men med aftalen om Danmarks Havplan bliver det forbudt at anvende bundslæbende redskaber i hele fjorden.

Forbuddet skal bidrage til et bedre havmiljø og forbedre biodiversiteten, fordi det giver dyr og planter bedre betingelser.

Undervejs fortalte biologerne Klaus Balleby og Mads Fjeldsø om forsøget med udplantning af ålegræs i Fjorden i forbindelse med projekt Sund Vejle Fjord.

Kilde

Foto: ABW