Træningsprogram øger læsehastighed for Vejles skoleelever med 46 procent

De seneste fem år har 8.354 skolebørn i Vejle Kommune arbejdet med FrontReads læsetræningsprogram. Resultatet er et løft i læsehastigheden på 46 procent, og forløbet gør flere elever uddannelsesparate.

Læsetræningsvirksomheden FrontRead
Link , der arbejder med at styrke
læsehastighed og tekstforståelse hos danske skoleelever, har netop afsluttet
et femårigt landsdækkende læseprojekt. På 29 af de 35 skoler i Vejle Kommune
har 8.354 skoleelever fra 3. til 10. klasse siden 2016 deltaget i projektet
og arbejdet med at træne læsefærdighederne, og helt nye tal fra projektet
viser, at elevernes læsehastighed i gennemsnit er øget med 46 procent.

Ifølge Nicolina Binzer, der er danskkonsulent i Vejle Kommune, er motivation
og engagement en vigtig ingrediens, når børn og unge skal træne
læsehastighed og tekstforståelse. I kommunen er det således essentielt med
redskaber, der kan fange elevernes interesse.

– Nutidens børn og unge mennesker har rigtig mange bolde i luften, og
læsning kommer ikke altid forrest i køen. Dertil er konkurrencen fra
eksempelvis sociale medier og fritidsinteresser simpelthen for stor. Den
virkelighed er svær at ændre på, og derfor er det vigtigt, at elevernes
læselyst styrkes. Her har FrontRead vist sig at være et rigtig godt værktøj.
Eleverne bliver inddraget i formål med læsning og læsetræning, og de synes,
det er motiverende at få feedback med det samme – det giver dem lyst til at
læse mere, siger Nicolina Binzer.

Eleverne på tredje, sjette og syvende årgang er højdespringerne i
statistikken for Vejle Kommune. I skoleåret 2019/2020 præsterede eleverne
her et løft i læsehastigheden på henholdsvis 56, 55 og 60 procent.

Flere bliver uddannelsesparate

Træningen med programmet styrker både færdighederne ved analog og digital
læsning. Ifølge FrontRead er det vigtigt, at læsetræningen startes tidligt,
og at den understøttes i alle fag gennem hele skoletiden. På den måde bliver
eleverne bedst muligt rustet til fremtiden.

– Læsning er en essentiel færdighed, som vi kan arbejde med at forbedre, og
nøglen er at finde den helt rigtige kadence, så hastighed og tekstforståelse
går hånd i hånd. Lykkes det, vil mange opnå en højere grad af
uddannelsesparathed, og det bliver samtidig nemmere for de unge mennesker at
deltage i det sociale liv og at besidde et job efter endt uddannelse, siger
Merete B. Riedel, der er læringsansvarlig hos FrontRead.

Foruden elevernes indsats er det ifølge Merete B. Riedel væsentligt, at
læreren også tager aktiv del i træningen. Der er i programmet særlige
moduler specifikt designet til underviseren, så vedkommende løbende kan
tilpasse undervisningen efter elevernes behov og ønsker.

FrontRead har i mere end 25 år hjulpet medarbejdere i adskillige
virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner til at læse
hurtigere samt øge forståelsen af det læste. I Danmark har mere end 1.000
skoler og uddannelsesinstitutioner anvendt FrontRead til at styrke elevernes
læsefærdigheder. Link www.frontread.dk

Kontaktoplysninger

Merete Blaabjerg Riedel

Læringsansvarlig hos FrontRead

(+45) 40 50 39 81

mbr@frontread.dk Link

Download højtopløseligt billedmateriale

Download foto 1:
Link
Træningsprogram øger læsehastighed for Vejles skoleelever med 46 procent.
Foto: PR.

Download foto 2:
Link De
seneste fem år har 8.354 skolebørn i Vejle Kommune arbejdet med FrontReads
læsetræningsprogram. Foto: PR.

Download foto 3:
Link Læsning
er en essentiel færdighed, som vi kan arbejde med at forbedre, siger Merete
B. Riedel, der er læringsansvarlig hos FrontRead. Foto: PR.

Download foto 4:
Link
Resultatet er et løft i læsehastigheden på 46 procent, og forløbet gør flere
elever uddannelsesparate. Foto: PR.

Download foto 5:
Link Eleverne
på tredje, sjette og syvende årgang er højdespringerne i statistikken for
Vejle Kommune. I skoleåret 2019/2020 præsterede eleverne her et løft i
læsehastigheden på henholdsvis 56, 55 og 60 procent. Foto: PR.

Billederne vedhæftes også i komprimerede udgaver til webbrug.