Fællesformand for HK Sydjylland Ole Kjær, Tjørnelunden 2, Jelling, skriver sammen med formand for HK Handel Sydjylland Hanne K. Mathiasen, Skovløbervænget 15, Varde, og formand for HK Privat Sydjylland Julie Bæk Krogh, Rødkløvervej 16, Horsens: 

Regeringen er i gang med at trække tæppet væk under nogle af de mest sårbare mennesker på vores arbejdsmarked, nemlig fleksjobberne. Mennesker, der trods en varig og væsentlig nedsættelse af arbejdsevnen tager deres tørn på vilkår, der er specielt tilrettelagt for dem.

I dag er man som fleksjobber automatisk sikret overenskomstmæssig løn. Er man på en arbejdsplads uden lokal overenskomst, følger lønnen områdeoverenskomsten.

Nu ønsker regeringen at ændre loven, så fleksjobbere ikke længere er sikret overenskomstmæssig løn. En rent ud sagt elendig idé.

Lovændringen vil betyde, at en stor del af fleksjobberne selv vil skulle til at forhandle deres løn på lige fod med deres ordinært ansatte kolleger. Dette er naturligvis dybt urimeligt, da fleksjobberne pga. deres skånebehov ikke er så fleksible som de øvrige kolleger, og heller ikke så let kan søge til en anden arbejdsplads.

Vi forudser, at lovændringen vil betyde dumping af lønnen for fleksjobbere, muligvis til et punkt, hvor det bliver decideret udnyttelse af deres arbejdskraft. Er det virkelig, hvad regeringen ønsker?

Vi opfordrer på det kraftigste regeringen til at udvise social ansvarlighed og trække dette lovforslag tilbage.

Foto: SDL