Har du en god idé til et projekt, der skaber bedre fysiske rammer for friluftsliv, nye muligheder for vandfriluftsliv, eller som udvikler børn og unges friluftsliv? Søg om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Næste frist for ansøgninger er 15. juni 2023.

I 2022 uddelte Friluftsrådet via Udlodningsmidler til Friluftsliv 71 millioner kroner til over 700 friluftsprojekter. Nu er puljerne åbne igen, så sidder du med en idé, der giver befolkningen mere og bedre friluftsliv og naturforståelse, er det nu, du skal søge.

Lokale initiativer støttes med tilskud fra 20.000 kr. og større udviklingsprojekter med tilskud fra 200.000 kr.

Tre temaer for projekter
Du kan søge om tilskud til lokale projekter inden for tre temaer :

• Fysiske rammer for friluftsliv: Du kan søge tilskud til projekter, der skaber bedre fysiske rammer for friluftsliv, så flere kommer ud og oplever naturen. Det kan for eksempel være shelterpladser, bålhytter, fugletårne eller faciliteter, der imødekommer personer med handicap eller andre særlige behov. Det kan også være friluftsudstyr til udlån i en bredere kreds, stier og andre fysiske tiltag, som forbedrer adgangen til naturområder.

• Vandfriluftsliv: Du kan søge tilskud til projekter, der skaber bedre muligheder for at dyrke friluftsliv på vandet. Det kan for eksempel være faciliteter, som understøtter friluftsaktiviteter eller skaber bedre adgang til vandet. Det kan også være udstyr til vandaktiviteter eller formidling af naturen under vandoverfladen.

• Børn og unges friluftsliv: Du kan søge tilskud til projekter, der fremmer børn og unges friluftsliv eller øger deres naturforståelse. Det kan eksempelvis være skolehaver og andre initiativer, der gør det nemmere at flytte undervisningen ud i det fri. Det kan også være udstyr og faciliteter til nye aktiviteter i foreninger, der får flere børn og unge ud i naturen, eller opstart af friluftsfællesskaber for naturuvante unge.

Få sparring på din idé
Er du i tvivl, om din projektidé falder inden for puljens formål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til Friluftsrådet. Friluftsrådet hjælper gerne med gode råd og sparring.

Kontakt Friluftsrådets puljeadministration på tlf. 33 79 00 79 (tast 2) eller mail: tilskud@friluftsraadet.dk. Du kan læse mere om mulighederne for at søge tilskud og finde inspiration fra tidligere støttede projekter på friluftsraadet.dk/tilskud.

 

Foto: ABW