Serdal Benli (SF) skal fremover være med til at sikre, at der er orden i statens økonomi. Han er netop blevet udpeget til statsrevisor.

Det er jeg meget stolt over og glad for, siger Serdal Benli.

Statsrevisorernes opgave er at gennemgå statsregnskabet for at kontrollere, om staten og virksomhederne bruger skatteborgernes penge på en effektiv, produktiv, sparsommelig og lovlig måde.

Statskassen er jo fællesskabets penge. Det er vores alle sammens penge, som vi bruger på at få de store opgaver i vores samfund til at hænge sammen. Jeg vil arbejde for at varetage rollen som en kritisk og kvalificerede vagthund overfor ministrenes og forvaltningens brug af fællesskabets ressourcer.

Serdal Benli har bred erfaring at trække på. Han har været ansat i centraladministrationen i Finansministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet i 15 år. Han har også været kommunal- og regionsrådspolitiker for SF i 17 år – blandt andet som viceborgmester i Gladsaxe. De sidste tre år har han haft sin gang på Christiansborg som næstformand i SF, som han også er spidskandidat for i Omegnen ved det forestående folketingsvalg.

Det har givet mig stor indsigt i økonomien i kommunerne, regionerne og staten og i deres arbejde med de offentlige budgetter. Det har også givet mig erfaring med det politiske og administrative system, og hvordan de hænger sammen. Alt det kan jeg trække på som statsrevisor, siger Serdal Benli.

Om statsrevisorerne:

Hvert fjerde år vælger Folketinget seks statsrevisorer. Kandidaterne skal være politikere – altså medlem af et parti – men de behøver ikke være medlem af Folketinget.

Antallet af kandidater bliver opstillet efter, hvor mange mandater partierne i Folketinget har fået ved det seneste folketingsvalg. Når de enkelte partier har fundet ud af, hvem de vil opstille, forhandler partierne sig frem til, hvem der får de seks poster.

Om Serdal Benli:

Cand.scient.soc. Født 1979. Medlem af SF siden 2003. Medlem af Regionsrådet i Hovedstaden 2005-2009, Medlem af byrådet i Gladsaxe siden 2009, næstformand for SF siden 2019 og spidskandidat til Folketinget ved det kommende valg.

Med venlig hilsen

Serdal Benli

Næstformand, SF

Sekretariat (SF)

Christiansborg

1240 København K

Tlf.   +45 3337 5500

Dir.   +45 2720 8860

Serdal.Benli@ft.dk

www.ft.dk