SF: Justeret uddannelsesaftale giver bedre muligheder for IT-uddannelser i Trekantområdet

Et flertal i Folketinget har netop præsenteret en justeret aftale om udflytninger af studiepladser. Udflytningen betyder blandt andet, at det der endeligt bliver fastlagt kriterier for at der i Trekantområdet kan udbydes IT-uddannelser. Og det glæder SF’s lokale folketingsmedlem og gruppeformand Karina Lorentzen Dehnhardt.

-“Vi har presset på for at få gjort kriterierne kloge, så man ikke kannibaliserer på uddannelser, der allerede findes, men også så vi kan få IT-uddannelser i Trekantområdet, som vores virksomheder virkelig har brug for”, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Blandt kriterierne for at søge om en it-uddannelse er også, at der skal være gode muligheder for kollektiv transport og en optagelse på mindst 50 personer per årgang, så der er grundlag for et godt socialt såvel som fagligt studiemiljø.

-“Jeg synes, det er klogt med god kollektiv transport, for vi er i et område, hvor man kan have langt til større byer, og hvor det ikke er unaturligt, at man ikke har råd til en bil som ung. Derfor er det et fornuftigt kriterie”, mener Karina Lorentzen Dehnhardt.

Den justerede aftale giver derudover professionsskolerne mulighed for selv at vurdere, hvor i deres dækningsområde de vil udbyde sygeplejerske-, pædagog-, lærer- og socialrådgiveruddannelsen. Det sker i lyset af faldende ansøgertal på professionshøjskoler.

Yderligere

Karina Lorentzen Dehnhardt, SF’s gruppeformand

6162 30 45

Foto: SDL