Det var kvindernes egen arbejdsplads Horsens Kommune, der den 20. september 2021 anmeldte de to kvinder til Datatilsynet og Sydøstjyllands Politi. Sydøstjyllands Politi har siden efterforsket, og Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi har nu efter at have vurderet sagerne sendt dem i retten til berammelse.

Alle anklagepunkter mod de to kvinder omhandler overtrædelse af straffelovens § 155, da de begge mistænkes for i flere tilfælde at have misbrugt deres stilling til uberettiget at indhente oplysninger om flere borgere. Den 61-årige kvinde mistænkes for 31 forhold og den 48-årige kvinde for 26 forhold.

Retten skal nu beramme sagerne, hvorefter de skal behandles i retten, der træffer endelig afgørelse i sagerne.

Sydøstjyllands Politi har, mens sagerne behandles ved retten, ikke yderligere oplysninger at dele med offentligheden om dem.

Straffelovens § 155: Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.

Kilde

Foto: ABW