Region Syddanmark samarbejder med Beredskabsstyrelsen om test af syddanskere

Genindførelsen af coronapasset har lagt et stort pres på regionens testcentre, og selvom regionens podere arbejder på højtryk, så giver det desværre ventetid. Nu har Region Syddanmark indgået en aftale med Beredskabsstyrelsen, der i den nærmeste tid stiller deres mandskab til rådighed til at arbejde som podere.

Tusindvis af syddanskere søger i disse uger mod testcentrene i regionen i kølvandet på genindførelsen af coronapasset.

Region Syddanmark forsøger at rekruttere nye medarbejdere til at pode, og indtil regionen har podere nok, har Beredskabsstyrelsen sagt ja til at stille deres mandskab til rådighed.

Det betyder, at regionen nu kan trække på 20 podere, der kan indsættes på de mobile faste PCR-teststeder, såfremt Beredskabsstyrelsen ikke har behov for dem til andre opgaver.

Koncerndirektør Kurt Espersen er glad for, at Beredskabsstyrelsen har indvilliget i at hjælpe til:

– Vi har i løbet af meget kort tid oplevet et massivt boom i efterspørgslen på test, og det hænger naturligvis sammen med, at coronapasset blev genindført. Vi er derfor rigtig glade for Beredskabsstyrelsens tilsagn om hjælp, så vi kan opjustere bemandingen på vores mest travle mobile faste PCR-teststeder allerede nu.

Mandskabet fra Beredskabsstyrelsen er værnepligtige. De bliver i løbet af mandag 29. november uddannet i at gennemføre test, så de hurtigt kan hjælpe med at tage noget af trykket på testcentrene.

Læs mere her