Regionsrådet i Region Syddanmark har godkendt, at Kræftens Bekæmpelse også opfører et kræftrådgivningscenter på det nye OUH, som det også er tilfældet på OUH i dag. Kræftens Bekæmpelse skal leje grunden af regionen og stå for den daglige drift af kræftrådgivningen.
Link