Region forstærker indsatsen for at undgå unødvendige indlæggelser

Regionen har det seneste år afprøvet en række indsatser på sygehusene, som skal være med til at begrænse indlæggelser, der kunne være undgået. En evaluering viser, at indsatserne giver god mening langt de fleste steder, og de skal nu udbredes til alle relevante sygehusafdelinger.

Læs mere her