Efter et kraftigt fald i testaktiviteten, hvor der i den seneste uge i gennemsnit er foretaget ca. 5.000 test om dagen, har myndighederne besluttet at nedjustere den daglige PCR-testkapacitet fra 40.000 til 20.000 daglige test.

Nedskaleringen forventes at medføre en yderligere reduktion i antallet af teststeder, ligesom åbningstiderne forventes tilpasset i landets testcentre.

Myndighederne har nedskaleret PCR-testkapaciteten ad flere omgange i løbet af foråret med baggrund i en trinvis nedskaleringsmodel. Fra slut februar frem til start april 2022 er kapaciteten løbende nedskaleret fra en daglig kapacitet på 200.000 test til en daglig kapacitet på 40.000 daglige test – og nu nedskaleres der yderligere til 20.000 daglige test.

Kilde. 

Foto: ABW