I samarbejde med BYG FYN-klyngen lancerer Region Syddanmark i dag et nyt offentligt netværk, der skal sætte skub i bæredygtige byggerier. 

Region Syddanmark og de syddanske kommuner er tilsammen den største bygherre i regionen. Som centrale beslutningstagere og indkøbere har de derfor også mulighed for at gøre en mærkbar forskel for den del af Danmarks CO2-udledning, der stammer fra byggeri og drift af nogle af landets største bygningsmasser. På landsplan står opførelse og drift af bygninger for 30-40 pct. af Danmarks CO2-udledning. 

Region Syd Danmark
Det potentiale får nu Region Syddanmark – i partnerskab med den regionale BYG FYN-klynge, der er en del af Erhvervshus Fyn – til at samle de syddanske kommuner i et nyt netværk ”Netværk for offentligt bæredygtig byggeri”. Ambitionen hermed er at skubbe det offentlige byggeri i en mere bæredygtig retning. 

Samarbejde om grøn omstilling

Den konkrete klimaindsats udspringer direkte af Region Syddanmarks nye klimastrategi, der kun er få dage gammel og indeholder ambitiøse målsætninger inden for grøn omstilling, klima og ressourcer. 
Karsten Uno Petersen (S), formand for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, siger:
 
– Sammen med BYG FYN-klyngen og de syddanske kommuner har Region Syddanmark muskelkræfterne til at gøre byggebranchen grønnere. Målet er, at offentlige bygninger skal produceres med mindst mulig klima- og ressourcemæssig belastning. Nu har vi et stærkt netværk, hvor vi kan samarbejde om nye og bæredygtige måder at producere, bygge og genbruge på. Jeg er overbevist om, at det offentlige partnerskab vil motivere bygherrer, rådgivere, entreprenører, indkøbere, leverandører og producenter i hele byggebranchen til at se på klima- og ressourceaftrykket i alle byggeriets faser og skabe nye innovative løsninger, der kan skubbe byggebranchen i en mere bæredygtig retning.
 
Region Syddanmark bygger i disse år blandt andet et helt nyt universitetshospital i Odense og har løbende store byggeprojekter i gang.

Opstartskonference er første spadestik

Det nye netværk for offentligt bæredygtigt byggeri bliver i dag skudt i gang med en virtuel opstartskonference faciliteret af BYG FYN. Formålet med netværket er at styrke kompetencer, anvendelse af værktøjer og erfaringsudvekslingen hos de kommunale og regionale bygherrer, så implementering gøres nemmere, og gevinsterne ved bæredygtigt byggeri bliver tydelige.

Dan Gørtz, der er formand for Teknik, Miljø og Plan-udvalget i Assens Kommune og repræsenterer de fynske kommuner i BYG FYNs advisory board siger:

– Hvis det offentlige skal gå forrest i den grønne omstilling og aktivt fremme bæredygtigt byggeri, kræver det, at medarbejderne i regionen og i kommunerne er klædt på til opgaven fx inden for bæredygtige udbudsmetoder, totaløkonomiske aspekter og brugen af FN’s verdensmål som ramme for det bæredygtige byggeri. Det nye netværk vil give viden, nye kompetencer og muliggøre et mere intensiveret samarbejde på tværs, når det handler ombæredygtige bygge- og renoveringsprojekter samt bæredygtig drift og vedligehold. 

Netværket bygger på erfaringer, der er gjort i BYG FYN gennem de seneste år, hvor flere af de fynske kommuner gennem tæt dialog med byggeriets øvrige aktører har haft stort fokus på de bæredygtige muligheder. 

Kommunerne efterspørger fælles løsninger

I alt har 11 syddanske kommuner meldt sig ind i netværket. En af dem er Aabenraa Kommune, hvor Jesper Juhl Kristensen, der er afdelingschef for Drift og Anlæg, hilser det nye netværk velkommen:

– Klimaforandringerne kan ikke løses af den enkelte kommune alene. Vi skal samarbejde om udfordringerne og de mulige løsninger, der er. Derfor er jeg glad for, at vi i dag sammen med de andre syddanske kommuner og Region Syddanmark er med til at tage det første spadestik til det nye netværk for offentligt bæredygtigt byggeri. Her kan vi i fællesskab sætte nogle rammer for, hvordan vi arbejder med bæredygtigt byggeri, fx i forhold til krav i projektering og valg af entrepriseformer. Jeg ser frem til tæt dialog, inspiration, nye værktøjer og videndeling i netværket.

På grund af coronavirus afvikles opstartskonferencen til det nye netværk for offentligt bæredygtigt byggeri virtuelt fra Syddanske Forskerparker i Odense. Konferencen tager hul på nogle af barriererne for mere bæredygtigt byggeri, og der vil være indlæg fra bl.a. Green Building Council Denmark, FRAME og SWECO. 

Fakta

Vi skal alle hjælpe Danmark i mål med at reducere udledningen af klimagasser med 70 pct. i 2030, og bidrage til opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål. 

Region Syddanmark har netop vedtaget en ny regional udviklingsstrategi og har heri forpligtet sig til at nedbringe udledningen af CO2 både fra egen organisation og i hele regionen. Derudover vil regionen arbejde for at udbrede en cirkulær tankegang, hvor ressourcerne bruges mere effektivt, og hvor materialer produceres med øje for den mindst mulige klima- og miljømæssig belastning. Med netværket for offentligt bæredygtigt byggeri samler Region Syddanmark sammen med BYG FYN de offentlige aktører i Syddanmark om en fælles klimaindsats. 
 
BYG FYN er den mangeårige fynske klynge for private- og offentlige bygherrer, som er forankret i Erhvervshus Fyn. Klyngen har godt 90 medlemsvirksomheder og har det bæredygtige byggeri som sit vigtigste omdrejningspunkt.
 
Yderligere oplysninger
Karsten Uno Petersen (S), formand for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, telefon: 21 63 11 93
 
Dan Gørtz, de fynske kommuners repræsentant i BYG FYNs advisory board og formand Teknik, Miljø og Plan-udvalget i Assens Kommune, telefon: 21 70 95 42
 
Jesper Juhl Kristensen, afdelingschef Drift og Anlæg i Aabenraa Kommune, telefon: 21 54 19 04