Børne og Undervisningsministeriet oplyser følgende i en pressemeddelelse:

Hvordan forbedrer vi ungdomslivet og fremmer de unges trivsel, når vi kan lægge corona-restriktionerne bag os? Det er den slags spørgsmål, som et nyt ungdomspanel skal svare på i løbet af de næste par måneder.

Ungdomspanelet skal komme med anbefalinger til regeringen, kommuner, uddannelsesinstitutioner, foreninger, civilsamfundet og andre, som panelet vurderer kan bidrage til at forbedre ungdomslivet generelt, herunder fremme unges trivsel.

Ungdomspanelet får vide rammer for anbefalingernes karakter, der kan vedrøre alt fra en samlet indsats for unge til initiativer, der vedrører mindre grupper af unge, herunder unge, der står uden uddannelse eller beskæftigelse.

“Det er helt centralt, at vi hører de unges stemme, når vi tilrettelægger, hvordan vi åbner samfundet igen. Rigtig mange unge har haft det svært gennem det seneste år, hvor deres mulighed for at leve et almindeligt ungdomsliv har været stærkt begrænsede. Nogle vil have ar på sjælen, som ikke lige forsvinder, bare forbi vi åbner samfundet igen. Det har vi som samfund et ansvar for at tage hånd om,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der ser frem til at modtage Ungdomspanelets anbefalinger.

Rasmus Meyer, der er forstander for Krogerup Højskole, er udset være formand for Ungdomspanelet, der i øvrigt består af en række unge, der har baggrund i ungdomsforeninger, -partier og –bevægelser. Desuden er breddeidrætten repræsenteret i Ungdomspanelet.

“Opgaven er svær, men vigtig. På tværs af alder, region og uddannelsesbaggrund fortælles den samme historie om mismod og ensomhed. Corona-epidemien har fungeret som en fremkaldervæske, der har tydeliggjort og forstærket nogle tendenser, men den lange nedlukning har også skabt nye udfordringer. Jeg håber og tror, vi kan komme med bud der fremmer livs- og virkelysten – og glæder mig over at alle adspurgte har sagt ja til at deltage i arbejdet,” siger Rasmus Meyer.

Ungdomspanelets anbefalinger, som skal være færdige inden 1. maj 2021, skal dække ungegruppen bredt i aldersspændet fra grundskolens overbygning til unge, der afslutter deres ungdomsuddannelse for at læse videre eller påbegynde arbejdslivet.

Kilde

Foto: ABW