Vejle som fremtidens studieby bliver sat under lup af nyt udvalg med repræsentanter fra mange forskellige institutioner.

Hvad kræver det, hvis Vejle skal være en endnu mere attraktiv studieby i fremtiden?

Det spørgsmål kommer et nyt udvalg til at beskæftige sig indgående med i arbejdet med at få flere at vælge Vejle som den by, hvor de gerne vil tage en videregående uddannelse.

Opgaven bliver at udvikle og synliggøre attraktive studiemiljøer i Vejle Kommune og styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Udvalget består af en bred skare af repræsentanter fra SDU, Syddansk Erhvervsskole, Vejle Kommune, Vejle Byråd, Sygehus Lillebælt og Jelling Musikfestival.

Udvalget er nedsat for et år og skal medio 2024 aflevere anbefalinger til Økonomiudvalget i Vejle Byråd.

Kilde

Foto: ABW