TrygFonden har doneret 1,9 millioner kroner til Vejle Kommune i et nyt projekt. Det skal udvikle nye måder at forebygge overforbrug af alkohol blandt voksne, der allerede er i kontakt med sundhedstilbud i Vejle Kommune

For mange borgere drikker mere end de 10 genstande om ugen og maksimalt fire genstande om dagen, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det kan have negative konsekvenser for den enkelte, nære pårørende og samfundet.

De fleste, der drikker for meget, søger ikke rådgivning om alkohol. Også selvom flere ønsker at drikke mindre, ifølge den nationale sundhedsprofil. Hvert år er Vejle Kommune i kontakt med 4.000 borgere gennem sundhedstilbuddene: sundhedsplejen, genoptræning, rygestop- eller sundhedskurser.

Den kontakt skal der nu bygges videre på – med hjælp fra TrygFonden.

Fondsstøtte skal hjælpe opsporing
TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark står nemlig bag en donation på 1,9 millioner til Vejle Kommune. Den skal sikre, at flere voksne i aldersgruppen 26-65 år vil få tidlig og lettilgængelig rådgivning og hjælp. Donationen er et led i TrygFondens arbejde for, at flere voksne kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.

Repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark Henrik Puggaard fortæller:

– “Systematik og prioritering i forhold til opsporing og henvisning af borgere med alkoholoverforbrug i kommunale sundhedstilbud er en udfordring i flere af landets kommuner. Vejle Kommunes nye projekt er velgennemtænkt, interessant og ikke mindst perspektivrigt. Viser det positive resultater, har det et stort potentiale og kan komme kommuner – og endnu vigtigere mennesker – i hele landet til gavn.”

– “Fra TrygFondens side ønsker vi, at flere voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, da det øger den enkeltes trivsel, livskvalitet og muligheder for at indgå i hverdagens fællesskaber. Derfor er vi glade for at støtte Vejle Kommunes nye projekt og glæder os til at følge indsatsen.”

Hjælp til at bevare gode relationer og helbred
Overrækkelsen af TrygFondens donation finder sted 2. oktober 2023, hvor projektet også skydes i gang. Om projektet siger formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Vejle Kommune Peder Hummelmose:

– “Alkohol er en del af manges hverdag, og for nogle tipper det fra nydelse til problematisk forbrug, som spænder ben for det at være en god forælder, få styr på et skrantende helbred eller at kvitte tobakken. Der er samtidig et stigende antal danskere, som gerne vil ændre på et for højt alkoholforbrug. Derfor glæder vi os over, at vi nu skal i gang med en tre-årig indsats, som skal skabe varige forandringer for borgere i vores kommunale sundhedstilbud.”

Afdelingen Folkesundhed er leder af projektet og fire kommunale sundhedstilbud deltager. Det er Sundhedsplejen samt Rygestoptilbud, Sundhedskurser og Genoptræning i Sundhedsafdelingen. Der vil desuden blive involveret faglige eksperter og borgere.

Projektet løber frem til 30. september 2026.

Kilde

Foto: ABW