På bare ét år har naturguiden udinaturen.dk oplevet en fordobling i besøg,
og især overnatning i naturen er efterspurgt. Nu står endnu flere af landets
kommuner på spring for at komme med i den fælles friluftsdatabase.
Link

Stor interesse for grønne jobs

Link

2.142. Så mange ansøgninger har Naturstyrelsen modtaget til de 60
stillinger, der blev slået op i midten af april. De nye medarbejdere
ansættes med midler fra regeringens grønne stimulipakke, og opgaven er at
hjælpe styrelsens lokale enheder med at give vores fælles faciliteter et
løft.