Mange unge føler sig svært ensomme. Hvis ensomheden bider sig fast, kan den have store konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Mary Fonden har derfor sat sig i spidsen for et nyt og omfattende initiativ, der skal sikre, at de unge bliver fundet og får tilbudt den rette hjælp. Vejle Kommune er med i initiativet.

For at komme ensomhed blandt unge til livs har Mary Fonden taget teten til et nyt og ambitiøst initiativ, der går helhedsorienteret til værks. Som det første skridt skal initiativet sikre, at de unge, der føler sig ensomme, men som ikke selv opsøger hjælp, bliver fundet. Dernæst skal de unge guides videre til et relevant tilbud eller fællesskab alt efter, hvad den enkelte unge har brug for.

Sidst men ikke mindst skal initiativet hjælpe de unge over i varige fællesskaber og bidrage til, at de etablerede fritidsfællesskaber bliver bedre til at rumme de unge, der føler sig ensomme. Det nye initiativ bliver skudt i gang i dag, og Vejle Kommune er én af de tre kommuner, der er med fra start sammen med Ballerup og Esbjerg. Initiativet har fået navnet Lift og skal i første omgang afprøves og udrulles i tre kommuner i samarbejde med lokale frivilligcentre, Ventilen, DGI, DEFACTUM og Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet.

Uffe Breum er afdelingsleder i Folkesundhed i Vejle Kommune, og han ser store muligheder i dette initiativ.
– “Vi ved, at der er unge, som har venner, men som alligevel føler sig meget ensomme. Nu forsøger vi med det her initiativ på en systematisk måde at opspore dem”, siger han.

I Vejle Kommune er det flere forskellige forvaltninger, der samarbejder om at hjælpe unge ud af ensomheden.
Udover Kultur og Sundhed, hvor Uffe Breum arbejder, er Børn & Unge-forvaltningen også med. Ulla Hartvig er distriktsleder for De Åbne Rådgivninger under Tværfagligt Center for Børn og Unge, og hun ser også rigtig positivt på at være en del af det nye initiativ, fordi det sætter fokus på unge, der ikke selv søger hjælp.
– “I Vejle kommunes samtaletilbud til unge ”Ungekontakten” oplever vi også de unges mistrivsel, hvor ensomhed er en af forskellige årsager. Der er mange måder at være ensom på, så vi skal hele tiden blive bedre til at forstå og give nye tilbud til de unge, der kæmper med svær ensomhed. For nogle unge er et individuelt samtaleforløb en god hjælp, men for mange har de brug for fællesskaber, som vi fx finder i sportsklubber, skriveværksteder, ungecafeer m.m. Der er mange steder i Vejle med gode fællesskaber, men skridtet til at møde frem kan være svært, især hvis man bærer på mange dårlige erfaringer fra tidligere eller føler sig meget anderledes”, siger Ulla Hartvig.

Kilde

Foto: ABW