På årets sidste byrådsmøde vedtog Vejle Byråd onsdag 14. december den nye vision, som sætter retning for Vejle Kommune i de kommende år.

”Vejle med vilje” er fortsat titlen på byrådets vision for Vejle Kommune. Men formen og indholdet i den vision, som Vejle Byråd nu har vedtaget, er helt nyt.

Visionen var et ønske i konstitueringsaftalen og er resultatet af en længere proces i efteråret med bl.a. tre visions-temamøder.

Visionen er bygget op med en grundfortælling om Vejle Kommune, hvad kommunen er rundet af og den fremtidige retning. ”Fælles om fremtiden” er overskriften på den.

Den nye vision præsenterer tre tværgående ambitioner. Ambitioner, som Byrådet undervejs i processen har fremhævet som afgørende for, at Vejle Kommune kan leve op til fremtidens udfordringer og potentialer.

De tre ambitioner er i overskrifter:
• “Vi er noget for hinanden”
• “Vi giver mere, end vi tager”
• “Vi former fremtiden med mod”

Det bliver også understreget i visionen, at ambitionerne kun kan indfries ved at arbejde sammen. På tværs af borgere, uddannelser, erhvervsliv, kommune og lokalsamfund. På tværs af politik- og fagområder. På tværs af grænser og generationer.

Og det videre arbejde med visionen skal netop ske i tæt samarbejde med omverdenen.

Se byrådets nye vision

Se dagsorden

Kilde

Foto: ABW