I december 2022 vedtog Vejle Byråd en ny vision for Vejle Kommune. Overskriften er velkendt. Det er nemlig den samme ”Vejle med Vilje”-titel, der er blevet brugt i den nye nye vision. Til gengæld er indholdet og de tre fælles ambitioner nye. Sammen sætter de en ny og modig retning for Vejle Kommune.

Visionen rækker udover Vejle Kommune som organisation, og sætter en fælles politisk retning for det samfund, vi ønsker at skabe i Vejle Kommune. Derfor vil vi gerne have så mange som muligt, i hele vores store kommune, til at byde ind med, hvordan de forstår visionen, og til at tale med om, hvilken retning den sætter for den enkelte og for fællesskabet.

For at hjælpe samtalen på vej har vi lanceret podcasten ”Visionstanker”, som er dedikeret til at udforske Vejle Kommunes nye vision. I hver episode graver vi os ned i visionen og undersøger, hvordan vi forstår dens ambitioner, og hvad de betyder for udviklingen af fællesskaber for borgere, erhvervsliv og medarbejdere.

Læs mere

I første afsnit dykker vores direktør for Kultur & Sundhed, Sofie Plenge, og HR-chef, Kristine Schou, ned i ambition 2: ”Vi giver mere end vi tager”. Vi håber I vil lytte med.

Kilde

Foto: ABW