Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz Teil har den 15. august godkendt nye fysiske greb i Nørremarkscenteret og Udviklingsplanen for Finlandsparken.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz Teil har den 15. august i en skriftlig henvendelse til Vejle Kommune og AAB Vejle godkendt tillæg til Udviklingsplanen for Finlandsparken med fysiske ændringer til omdannelsen af Nørremarkscenteret og Udviklingsplanens sidste etaper.

Færre boliger og fokus på forbindelser og nyt Nørremarkscenter
Med tillægget til Udviklingsplanen opnås en markant reduktion i det antal af nye boliger, som Vejle Kommune hidtil har været forpligtet på at opføre i den sydlige del af Finlandsparken og Nørremarkscenteret.

I Udviklingsplanen for Finlandsparken fra 2019 fremgår, at Vejle Kommune og AAB Vejle for at nå Boligministeriets krav om at nedbringe andelen af almene familieboliger fra 100% til 68%, bl.a. skulle sikre opførelse af 129 nye boliger i hhv. den nordlige del af Nørremarkscenteret og på arealet, der i dag rummer Finlandsparkens vaskeri.

Det godkendte tillæg betyder, at Vejle Kommune og AAB Vejle nu ’kun’ skal sikre opførsel af 40 boliger i den nordlige del af Nørremarkscenteret, mens der ikke skal ske opførsel af nye boliger på AAB’s område for vaskeriet.

Når den nye plan kan godkendes, skyldes det dels, at Vejle Kommune samtidigt forpligter sig til at revitalisere Nørremarkscenteret og skabe nye bløde forbindelser, og dels, at en del af de fremtidige nye boliger i det kommende boligprojekt ’Ellehammerparken’ på erhvervsarealet vest for Finlandsparken får lov at indgå i den samlede Udviklingsplan for Finlandsparken.

Teknisk Udvalg igangsatte i Maj 2023 lokalplanproces for dette boligprojekt, der er tegnet af Friis & Moltke for Claus Sørensen Ejendomme.

Borgmester glæder sig
Borgmester Jens Ejner Christensen glæder sig over, at ministeren nu har godkendt Vejle Kommunes og AAB Vejles ændringer til Udviklingsplanen:

”Jeg er meget tilfreds med, at ministeren har imødekommet os på vores ansøgning. Godkendelsen sikrer, at vi fortsat leverer på vores forpligtelse overfor Boligministeriet og samtidigt kan sikre den byudvikling, som et samlet Nørremarken kalder på i disse år”, siger Jens Ejner Christensen.

En god dag for Finlandsparken
Også hos AAB Vejle og formand Kim Andersen er der tilfredshed med ministerens udmelding:

”Det er en god dag for Finlandsparken. Det, at vi nu får mulighed for at udvikle Nørremarkscenteret i stedet for at afvikle og nedrive det er et meget positiv skridt, som Finlandsparken og Nørremarken vil komme til at nyde gavn af i fremtiden.

Derfor glæder vi os til det videre samarbejde med Vejle Kommune om de kommende års gennemførelse”.

Tillæg giver nye forpligtelser – arbejdet er i gang
Nu forestår arbejdet med at udmønte den sydlige etape af Finlandsparken, der udover opførsel af nye boliger bl.a. også indebærer bearbejdning af centeret og etablering af ’det grønne loop’, der i fremtiden bliver en ny grøn forbindelse og oplevelsesbånd mellem ’Toppen af Nørremarken’ og boligopførslen i nord, Nørremarkshallen, Nørremarkscenteret og det kommende boligområde i ’Ellehammerparken’.

Det nye tillæg til udviklingsplanen giver nye forpligtelser i arbejdet, påpeger Borgmester Jens Ejner Christensen:

”Vi har med de godkendte ændringer givet os selv en spændende opgave med færdiggørelse af udviklingsplanen for Finlandsparken. Vi vil nu sammen med AAB Vejle tage fat på arbejdet”.

Fakta – Udviklingsplanen for Finlandsparken

Vejle Kommune gennemfører i årene frem mod 2030 den såkaldte ’Udviklingsplan for Finlandsparken’ mhp. at nedbringe andelen af almene familieboliger fra 100 % til 68 %.

Planen blev i 2019 vedtaget i samarbejde AAB Vejle jf. almenboligloven per 22. november 2018 vedrørende hårde ghettoområder og fysiske udviklingsplaner.

Som led i Udviklingsplanen skal Vejle Kommune bl.a. fortætte med nye boliger, omdanne klynger, ommærke lejemål og arbejde med mødesteder, flow og forbindelser i- og omkring Finlandsparken.

Byrådet vedtog i maj 2023 som del af arbejdet med Udviklingsplanen et tillæg med ønsker til justerede greb i omdannelsen af de sydlige etaper af Udviklingsplanen.

Tillægget har siden Vejle byråds fremsendelse til styrelsen i Maj 2023 været i behandling i Social- og Boligministeriet.

Kilde

Foto: ABW