En ny Nordisk rapport ser nærmere på, hvad Covid 19 har betydet for vores arbejde, hjemmearbejde og arbejdsmiljø og er baseret på besvarelser fra knap 700 kontormedarbejdere fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. 89% af medarbejderne svarer, at de ønsker at arbejde mere hjemmefra i fremtiden, hvor to hjemmearbejdsdage opnår højeste score.

En af verdens største ejendomsmæglervirksomheder, Jones Lang LaSalle (JLL) har sammen med Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed EDC Poul Erik Bech netop offentliggjort en nye rapport ‘JLL Nordic research januar 2022 – Changing Workplace Experience’. Her undersøges, hvad Covid 19 har betydet for de Nordiske arbejdspladser. Rapporten viser bl.a., at den hybride arbejdsplads er kommet for at blive, hvis det er op til medarbejderne selv. Head of Research i EDC Poul Erik Bech, Joseph Alberti, siger:

“Pandemien betyder, at mange måtte arbejde helt eller delvist hjemmefra. Den tendens ser ud til at fortsætte ifølge vores nyeste rapport, som viser, at en hybrid arbejdsmodel er mest efterspurgt blandt de 684 nordiske respondenter, der alle har kontorarbejde. 89% af de adspurgte svarer, at de ønsker at arbejde mere hjemmefra i fremtiden. To arbejdsdage om ugen topper med 29%, mens 26% ønsker en arbejdsdag om ugen og 20% ønsker tre dage om ugen. Der er 11%, der svarer aldrig eller meget sjældent.”

Besvarelserne er indsamlet i slutningen af 2021 og resultaterne sammenlignes med en global JLL-undersøgelse, som 3.300 medarbejdere har besvaret i marts 2021.

Hjemmearbejde som konkurrenceparameter Den store vinder ved hjemmearbejde er at spare tid på transport, og at hjemmearbejde ses som et konkurrenceparameter. Helle Nielsen Ziersen, Head of EDC International Poul Erik Bech, der arbejder tæt sammen med JLL på en lang række internationale sager, siger:

“Rapporten viser, at mange virksomheder i fremtiden vil drage fordel af at tilbyde hjemmearbejde for at tiltrække og fastholde medarbejderne. 85% vil gerne vil have mere fleksible arbejdstider og ønsker en bedre work-life-balance. Samtidigt ønsker 48% at pendle mindre. Der er samtidig en sammenhæng mellem daglig transporttid og antallet af ønskede hjemmearbejdsdage. Logisk nok – jo længere man har til arbejde, jo mere ønsker man hjemmearbejde.”

“Muligheden for hjemmearbejde kan blive et vigtigt konkurrenceparameter på lige fod med løn og andre medarbejdergoder, og virksomhederne kan tiltrække flere medarbejdere, der bor længere væk fra arbejdspladsen og som måske ikke ville have søgt, hvis de skulle møde op på arbejdspladsen hver dag. Samtidigt ses det, at hjemmearbejde grundet en frivillig opfordring fra arbejdsgiveren har en klar sammenhæng med et øget engagement. Desuden er det vigtigt at styrke det sociale og samhørigheden på arbejdspladsen, så medarbejderne tilvælger at komme på arbejdspladsen”

To dage er optimalt Undersøgelsen viser, at to hjemmearbejdsdage er medarbejdernes foretrukne interval. Head of Research i EDC Poul Erik Bech, Joseph Alberti siger: “To hjemmearbejdsdage virker til at give den fleksibilitet, balance og engagement, som medarbejderne søger og prioriterer. Der ses et tydeligt breaking-point ved tre dage på hjemmekontoret. Her falder medarbejdernes engagement og tilfredshed samtidigt med, at bekymringerne for fremtiden stiger. I forhold til produktivitet svarer 37%, at de er mere produktive på kontoret, 34% er lige så produktive hjemme som på kontoret og 29% er mest produktive hjemme. Ses dette i forhold til jobtilfredshed, så er den størst hos dem, der er mest produktive på kontoret 67%, mens lige så produktiv hjemme og på kontor har en tilfredshed på 65%, mens mest produktive hjemme har en tilfredshed på 44%, så det sociale på arbejdspladsen og at møde op har en indflydelse på tilfredsheden. Desuden er det bemærkelsesværdigt, at hele 38% af de unge under 34 år føler sig mere produktive på kontoret, mens 65% af dem som er mere produktive hjemme er i alderen 35-54 år.”

40% ikke tilfredse med kontormiljø Helle Nielsen Ziersen, Head of EDC International Poul Erik Bech siger: “Det er tydeligt, at behovet for bedre work-life-balance er større. Det er det vigtigste på medarbejdernes prioriteringsliste for arbejdspladsen i fremtiden efterfulgt af ‘at føle mig tæt knyttet til mine kollegaer’ og ‘at have et formål i mit arbejde’. Det bliver vigtigere i fremtiden at skabe en arbejdsplads med større fokus på fordelene ved hjemmearbejde, fleksibilitet og øget fokus på medarbejdernes velbefindende. I forhold til fleksibiliteten er det ikke overraskelse, da mange virksomheder allerede inkluderer fleksibilitet i nye lejekontrakter, og det kan give arealændringer i form af færre skriveborde på kontoret, så medarbejderne har flexpladser. Det ser vi primært hos de udenlandske virksomheder, hvor de danske medarbejdere stadig foretrækker eget skrivebord. De danske udlejere er klar til at tænke de nye tider ind for nye ejendomme.”

“Rapporten konkluderer også, at virksomhederne og lederne står overfor nye udfordringer, når virksomhedens kultur og sociale relationer skal bestå ved mere hjemmearbejde. Der skal tænkes langsigtet og tænkes ind i, hvordan medarbejdernes behov bedst muligt understøttes. Hele 40% af medarbejderne er ikke tilfredse med deres nuværende kontormiljø, og som erhvervsmæglere, ser vi da også, at der er stor efterspørgsel på nye, nyrenoverede, moderne kontorer med gode og flotte fællesarealer, mens de lidt mere ‘slidte’ kontorer helt klart kræver en opgradering, så virksomhederne kan tiltrække og fastholde medarbejderne i gode rammer,” siger hun.

Læs hele undersøgelsen på www.poulerikbech.dk/rapport

5 tendenser om kontorarbejdspladser 1.       Hybridarbejde er kommet for at blive, hvis medarbejderne selv skal bestemme 2.       Produktivitet er meget individuel ved hjemmearbejde. Nogle er gode – andre ikke. Jo flere hjemmearbejdsdage jo lavere produktivitet. 1-2 hjemmearbejdsdage er ideelt. 3.       Fleksibilitet, herunder hjemmearbejde bliver et ‘must have’ for virksomheder for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Medarbejdere ønsker mere fleksibilitet. 4.       Socialt: Det sociale, samhørighed, videndeling og snakken face-to-face bliver endnu mere vigtig, når alle medarbejdere ikke altid er på kontoret. 5.       Fremtidens kontor: Det bliver stillet endnu højere krav til kontoret fremover. Kontorerne skal være så indbydende som muligt både i forhold til indretning, fællesarealer, arbejdsmiljø, grønne og bæredygtige tiltag, så medarbejderne ønsker at møde op på kontoret. Kilde: EDC International Poul Erik Bech og JLL

Michael Uhrenholt fra Lederne: 5 gode råd om hjemmearbejde Michael Uhrenholt er Teamchef og ledelsesrådgiver hos Lederne, hvor han har været siden 2007. Han er en del af rådgiverteamet i Ledelse, Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere. Her er 5 gode råd om hjemmearbejde: 1.       Remote-arbejde er kommet for at blive. Mange medarbejdere har under corona-krisen oplevet, at arbejds- og privatlivet hænger bedre sammen, når de kan arbejde remote. Som leder er det vigtigt at definere nogle spilleregler, så medarbejderne ved præcist, hvor meget de kan arbejde hjemme, og hvor meget de forventes at være på arbejdspladsen. Så sæt nogle tydelige rammer og gør det klart, at det fx er en pligt at deltage i alle online-møder. 2.       Fleksibilitet går begge veje. Hvis ledere ønsker at have medarbejdere, der kan stå til rådighed i særligt udsatte perioder eller påtage sig nogle ekstra opgaver, når der er behov for det, skal lederen huske selv at give fleksibilitet. Her er muligheden for hjemmearbejde et vigtigt element. 3.       Overvej en eller flere faste mødedage om ugen. En løsning, som jeg selv praktiserer, er, at alle mine medarbejdere skal møde på arbejde en fast dag om ugen. Her lægger jeg de afdelingsmøder, der kræver, at alle er fysisk til stede. 4.       Lederen har ledelsesretten. Alle skal behandles ens og forskelligt. Det er ikke alle medarbejdere, hvor det skaber fremdrift at arbejde meget hjemmefra. I de tilfælde kan chefen bede vedkommende om at være til stede på arbejdspladsen hele tiden, mens det for andre giver en god balance at kunne flekse med meget hjemmearbejde. Det er vigtigt, at lederne tager udgangspunkt i det, der skaber mening hos den enkelte – og for den enkelte leder. 5.       Teams-møder kan aldrig erstatte socialt samvær. Både ledere og medarbejdere må ikke undervurdere vigtigheden af at mødes fysisk på arbejdspladsen. Teams-møder kan ikke klare det hele. De uformelle snakke ved kaffemaskinen eller i kantinen er utroligt vigtige. Er vi ikke nok sammen fysisk, kommer den sociale lim også til at mangle. Kilde: Lederne

Michael Uhrenholt fra Lederne giver 5 gode råd om hjemmearbejde.