Den 1. oktober 2017 flytter Børnerådet til Billund. Vil du være med til at opbygge og drive et nyt og velfungerende sekretariat i Billund?

Som administrativ medarbejder bliver du drivkraften og rygraden i den administrative praksis, og du får store frihedsgrader til at skabe og drive administrationen i sekretariatet.

Din baggrund 
Du har en solid administrativ uddannelse med dig. Du er fx administrationsbachelor eller kommunom eller har erfaring, der gør, at du kan løse opgaverne i en offentlig organisation.

Dine primære opgaver vil være:

  • daglig betjening af rådets formandskab og sekretariatsledelsen. Herunder kalenderstyring, håndtering af korrespondance, rejsebestillinger og afregninger mv.
  • daglig håndtering af diverse henvendelser til Børnerådet samt postdistribution
  • håndtering af indkøbsaftaler og serviceaftaler mv.
  • mødeforberedelse og udarbejdelse af mødematerialer, korrekturlæsning, vedligeholdelse og udvikling af diverse lister, skabeloner, manualer og håndbøger, administrator på diverse systemer, journalisering og arkivering, referatskrivning samt indberetning af fravær mv.
  • at bidrage til delprocesser i sekretariatets projektopgaver, fx at opdatere tidsplaner, understøtte koordineringsopgaver og lægge nyheder på hjemmesiden eller forestå forsendelser mv.
  • at understøtte sekretariatets økonomistyring i form af betaling af fakturaer, indberetning af timesedler mv.

Ansøgningsfrist onsdag d. 9. august kl. 12.00.

Læs hele stillingsopslaget her