Der er sket flere ændringer i forpagtningsaftalens vilkår siden sidste offentliggørelse. Af væsentlige ændringer kan nævnes:
1. Aftalen inkluderer nu Ishuset jf. pkt. 3.2
2. Kontraktens løbetid ændret til 5 år jf. pkt. 4.1
3. Fjernet tillægsafgift, således der alene skal betales en fast grundafgift jf. pkt. 5
4. Slettet forpligtelse vedr. klargøring af tribunen jf. pkt. 6

Det er et krav for at komme i betragtning, at Tilbudsgiveren har minimum 3 års erfaring med at drive lignende restaurationer.

Såfremt Tilbudsgiveren har minimum 3 års erfaring med at drive lignende restaurationer, bliver tilbuddet vurderet på baggrund af bilag 1, som Tilbudsgiverne skal udfylde og indsende.

De indsendte tilbud bliver vurderet på baggrund af følgende kvalitetsparametre:
1) beskrivelse af forretningskoncept
2) beskrivelse af kvalitet og serviceniveau
3) beskrivelse af samarbejde.

Det står beskrevet i Bilag 1 – Evalueringsskema hvad der lægges vægt på i vurderingen af de enkelte parametre.

Følgende dokumenter skal udfyldes af Tilbudsgiverne
• Bilag 1 – Evalueringsskema
• Bilag 4 – Tro- og loveerklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige
• Bilag 5 – Tro- og loveerklæring om russisk ejerskab og etablering

Al information og materiale findes på udbudsportalen Ethics.

Bilagene downloades og udfyldes inde på udbudsportalen Ethics via ovenstående link.

Tidsplan
Offentliggørelse – 6. marts.
Spørgsmålsfrist – 20. marts kl. 08.00.
Tilbudsfristen – 27. marts kl. 08:00.
Meddelelse af resultat – Uge 13/14.

Har du som tilbudsgiver spørgsmål til materialet?
Såfremt du som tilbudsgiver har konkrete spørgsmål til materialet, skal disse spørgsmål stilles på udbudsportalen Ethics.

Kilde

Foto: ABW