En yderst velkommen støtte fra Nordea-fonden skal bruges til at udvikle den historiske vej, så publikum bringes endnu tættere på den storslåede natur og nogle af de største fortællinger i Danmarkshistorien langs Hærvejen i Vejle Kommune.

Gennem hundredvis af år har mennesket vandret langs Hærvejen. Den ca. 500 km lange vej slynger sig smukt i det landskab, som ismasserne efterlod, da de trak sig tilbage. I Vejle Kommune snor Hærvejsruten sig forbi nogle af de største historiske begivenheder i Danmarkshistorien – Egtvedpigens grav, Ravningbroen og Monumentområdet i Jelling – og gennem fantastisk natur både i istidslandskabet ved Vejle Ådal og i nord ved Gudenåens og Skjernåens udspring.

Det er netop de tre samlingssteder – Egtvedpigen, Haraldskær Avlsgård i Vejle Ådal samt gården Anesminde ved Monumentområdet i Jelling – der er kernen i hærvejsprojektet i Vejle Kommune, og som Nordea-fonden nu har valgt at støtte med 45 mio. kr.

Stolte og taknemmelige

– “Vi er utroligt stolte af og taknemmelige for den meget flotte støtte fra Nordea-fonden. Det bringer os et vigtigt skridt tættere på at få realiseret de fælles visioner, som vi har i Udvikling Hærvejen om at gøre Hærvejen til en af Europas bedste natur- og oplevelsesruter. Med støtten kan vi opfylde flere af vores bæredygtighedsmålsætninger og skabe nogle fantastiske oplevelser og gode faciliteter for Hærvejens vandrere og cyklende og for lokale borgere og foreninger”, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

Vejle Kommune skal selv bidrage med et tilsvarende beløb fra egen kasse og har allerede afsat en pulje til fond-medfinansiering. Den resterende del af beløbet indgår i budgetforhandlingerne.

Tre store oplevelser på Hærvejen

I centrum for udviklingen af Hærvejsstrækningen i Vejle Kommune er tre store kultur- og naturoplevelser for hele familien. Egtvedpigens Verden, hvor man gennem leg, bevægelse og formidling i landskabet og i en ny portal kan blive klogere på et af Europas fineste bronzealderfund. Haraldskær Avlsgård, hvor nordlængen vil komme til at indeholde nye faciliteter – bl.a. samlingsrum og en velkomstfilm om istidslandskabets betydning for liv og færdsel gennem tiden. Og endelig gården Anesminde i Jelling, hvor man i den ombyggede gård og den mytologiske have vil kunne finde madpakkerum, multirum, legeplads og formidling om vikinger til vands og lands.

Hærvejsprojektet opfylder flere af Vejle Kommunes bæredygtighedsmålsætninger: Vi kan få flere til at vælge at komme ud i naturen og vandre og cykle i nærområdet, vi kan understøtte lokalsamfundene økonomisk, vi kan fremme den lokale sammenhængskraft og skabe rammer for nye fællesskaber, og vi kan understøtte en bæredygtig turisme.

Hærvejen for hele familien

Nordea-fonden er stolte over at støtte endnu et Hærvejsprojekt, der skaber oplevelser i det fri.

– “Nordea-fonden støtter projekter, der skaber oplevelser ude i det fri. Med støtten på 45 mio. kr. inviteres endnu flere Hærvejs-brugere på fantastiske oplevelser i naturen gennem nye ruter, stisløjfer og fornyede faciliteter. Besøgende fra nær og fjern kan nyde Vejles unikke naturområder, der bindes sammen med tre historiske samlingspunkter. Vi ser frem til at opleve Hærvejen folde sig ud i nye, storslåede naturoplevelser for hele familien”, fortæller Nordea-fondens uddelingschef Christine Paludan-Müller.

Fakta

 • Vejle Kommune er en af i alt 15 kommuner bag Udvikling Hærvejen, som arbejder for at udvikle Hærvejen som en international must-visit-destination, der kan skabe bæredygtig lokaludvikling med afsæt i turismeerhvervet, styrke lokal sundhed og fællesskab samt fremme unikke oplevelser og formidling i naturen. Med i samarbejdet er også destinationsselskaberne langs Hærvejen. Du kan læse mere om Udvikling Hærvejen på www.haervej.dk/udvikling-haervejen
 • Projektet i Vejle Kommune omhandler tre oplevelser:
 • Egtvedpigens Verden, et nyt oplevelsessted, hvor naturen og landskabet bliver en integreret del af fortællingen om Egtvedpigen og historien om, at mennesket altid har rejst til fods.
 • Haraldskær Avlsgård, hvor man får istidslandskabet helt tæt på kroppen, og hvor nye faciliteter og formidling i Nordlængen vil skabe en portal til både Hærvejen og Vejle Ådal.
 • Gården Anesminde i Jelling, et nyt samlingssted med plads til ophold, formidling og fællesskaber, og hvor man står med det ene ben på Hærvejen midt i Monumentområdet, og det andet ben i en mytologisk have med ny stor legeplads.
 • Udover de tre samlingssteder indeholder projektet også nye cykel- og vandresløjfer og en delvis omlægning af Hærvejsvandreruten, så den landskabelige oplevelse bliver stærkere, og serviceoplevelsen for Hærvejens vandrere bliver bedre.
 • Projektperioden forventes at blive 2023-2026.
 • Nordea-Fonden støtter projektet i Vejle Kommune med 45.448.500 kr. Vejle Kommunes andel udgør 45 mio. kr.

Fakta om Nordea-fonden

 • Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. I 2023 uddeler fonden ca. 700 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur i Danmark, Grønland og på Færøerne. Nordea-fonden uddeler også legater til studieophold i udlandet.
 • Nordea-fonden prioriterer støtte til fire fokusområder: Børn og unge godt på vej, Ud i det fri, Lyst til at deltage og Liv i det lokale.
 • Overvejer I at søge midler fra Nordea-fonden? Så læs mere om jeres støttemuligheder på Nordea-fonden.dk
Foto: ABW