Under coronakrisen har mange virksomheder søgt kompensation med udgangspunkt i virksomhedens egne forventninger til omsætningsnedgang og omkostninger.

For at minimere risikoen for svindel kan enkelte virksomheder blive udtaget til en kontrol i forbindelse med efterkontrollen af Erhvervsstyrelsen, hvor det kræves, at virksomhederne benytter en revisor. Det har dog vist sig at kunne give en ekstraregning til virksomheder, der i forvejen er hårdt ramt.

Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal bestående af Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet netop besluttet, at selvstændige mv. kan få kompensation for 80 pct. af revisorudgifterne i forbindelse med slutafregningen – dog maksimalt 8000 kr.

Det forventes, at den gennemsnitlige omkostning for revisorudgifterne vil være omkring 10.000 kr., og dermed vil de fleste selvstændige kunne få langt størstedelen af revisorregningen i efterkontrollen dækket.

”Selvom vi ikke er igennem coronakrisen endnu, begynder vi så småt at kunne skimte hverdagen forude. Men for mange virksomheder er det stadig en presset situation – og har været det længe. Derfor skal vi sørge for, at de mindre selvstændige ikke snubler på målstregen, hvis de bliver hevet ud til kontrol i forbindelse med efterkontrollen af kompensationspakkerne. Det er nødvendigt med kontrol, men regningen til en revisor må ikke blive det, der får bægeret til at flyde over. Jeg er derfor glad for, at vi i dag har lavet en aftale, der giver mulighed for, at de selvstændige kan få dækket størstedelen af regningen til revisor,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Erhvervsstyrelsen samarbejder med FSR – danske revisorer om at finde en balanceret løsning med efterkontrollen, hvor der tages hensyn til både risiko og hvor belastende revisorerklæringen er for virksomheden. Der er tale om en revisorerklæring med få aftalte opgaver for revisor.

Lønkompensationsordningen er aftalt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. En model for revision for så vidt angår lønkompensationsordningen vil blive drøftet med arbejdsmarkedets parter.

Kilde

Foto: ABW