Det er på grund af håndtering af et maritimt fartøj, der har deltaget i NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland, at der er behov for et midlertidigt militært område, hvor der er adgang forbudt for udenforstående.
Politidirektøren i Sydøstjyllands Politi har samtykket i oprettelsen af det midlertidige militære område, som oprettes ved Vestkajen af havnen. Området bliver tydeligt markeret med skilte og der vil være kontrol med området i perioden.

Kilde

Foto: ABW