Teknisk Udvalgs har besluttet at forlænge venstresvingsbanen ned mod Østerbrogade på Horsensvej.

I dag udgør strækningen en risiko i myldretidstrafikken, fordi venstresvingende biler mod Østerbrogade stuves op i det yderste vejspor på Horsensvej ind mod byen.

Den udfordring skal en knap 70 meter lang forlængelse af venstresvingssporet løse. Forlængelsen vil nemlig give plads til ca. 12 ekstra biler eller ca. fem ekstra sættevognstog.

Cyklister kan stadig krydse

Selv om der er lukket for venstresvingende bilister fra Roms Hule og ud på Horsensvej, bibeholder vi en overgangspassage i midterhellen for cyklister.

Hastigheden dæmpes på Nørremarken

For at undgå for høj hastighed på de rolige villaveje, Niels Bohrsvej, Jægervænget og Elsdyrvej på Nørremarken opfører man helleanlæg og hastighedsdæmpende bump. I hellen plantes Vilde Vejle frøblanding, så der altid vil være noget farverigt at kigge på i løbet af året.

Arbejdes hen over en måned
Begge arbejder løber i perioden juni-juli. Arbejdet med forlængelsen af venstresvingsbanen på Horsensvej udføres over tre weekender – fra fredag kl. 17 til mandag kl. 05 – i samme tidsperiode

Kilde

Foto: ABW