KU skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om landbrug:

2019 et godt år for landbruget i Danmark samlet set. Og det ser endnu bedre ud for 2020. Det fremgår af den årlige rapport, Landbrugets Økonomi, hvor 2019-udgave netop er blevet udgivet.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at det danske landbrugserhverv har haft flere vanskelige år siden finanskrisen, og at tørken i 2018 kun gjorde ondt værre. 2019 var mere genkendelig for de fleste med væsentligt mere nedbør, og som forfatterne til den årlige rapport, ’Landbrugets Økonomi’ også gisnede om sidste år, er 2019 blevet året, hvor erhvervet samlet set ender med et bedre resultat, end de længe har kunnet præstere.

Resultatet skyldes særligt prisstigninger på svinekød og høje udbytter i planteavl. Der er også flotte resultater for mælkeproducenterne, som kan glæde sig over at se frem til et forventet rekordår i 2020.

”Året 2019 et godt år for landbruget i Danmark samlet set. Og det ser endnu bedre ud i 2020. Faktisk tegner de to år sig til at ligge på et niveau, som ikke er set tilsvarende de sidste 10 år, selv om resultatet selvfølgelig dækker det over stor variation på tværs af bedrifter og driftsformer,” siger Jesper Sølver Schou, medforfatter til rapporten.

Danske grise på menuen i Kina
Den danske svinekødsindustri har haft stor fordel af udbrud af svinepest i Asien, da det har været med til at fremme eksporten af svinekød til – og investeringer i – Kina. Samtidig har faldet i den kinesiske svineproduktion medført en kraftig stigning i svinepriserne, hvilket har været tiltrængt for svineproducenterne, der havde et resultatmæssigt dårlig år i 2018.

Svineproducenterne kan således se frem til et forventet driftsresultat på 3,8 mio. kr. pr. bedrift i 2019 – det bedste resultat længe. Svineproducenterne kan også se frem til et godt 2020, da resultatet forventes endnu bedre i 2020 med hele 6,4 mio. kr. før aflønning af brugerfamilien.

”Mens svineproducenterne kan se frem til en historisk høj indtjening i 2020, så spredes svinepest til stadighed til nye lande i verden, og udgør dermed også en stor risiko for danske svineproducenter ,” udtaler medforfatter Jakob Vesterlund Olsen.

Udsigt til rekordår i 2020 for mælkeproducenterne
Selvom der er meget fokus på svineproducenternes fremgang, har 2019 også har været et fint år for mælkeproducenterne, særligt hvis man ser på prognosen for 2020.

”Efter svingende priser de sidste ti år, har priserne på mælk været bemærkelsesværdige stabile i 2019. Både konventionelle og økologiske mælkeproducenter kan se frem til resultater, der bliver rekordhøje i 2020,” fortæller Michael Friis Pedersen, medforfatter på rapporten.

Den samlede produktionsværdi af mælk ventes at falde svagt fra 16,0 mia. kr. i 2018 til ca. 15,4 mia. kr. i 2019 for igen at stige til 15,9 mia. kr. i 2020.

Planteavl
En udmærket høst og nogenlunde priser har budt på et rimeligt år for planteavlerne i 2019. I 2019 er prisforskellen mellem økologisk og konventionelt korn faldet kraftigt, og derfor er der ikke samme fremgang at spore inden for økologisk planteavl som inden for de øvrige områder. Det tyder på, at den gode periode for økologisk planteavl med en forholdsvis høj merpris for de økologiske produkter i forhold til de konventionelle producenter, er ved at slutte.