145 projekter over hele landet har fået tilskud på i alt 17,6 mio. kr. fra Udlodningsmidler til Friluftsliv, som administreres af Friluftsrådet. Projekterne skal skabe bedre muligheder for friluftsliv, og der er særligt fokus på at udvikle børn og unges muligheder for friluftsliv, at skabe bedre muligheder for vandfriluftsliv og at forbedre de fysiske rammer for friluftsliv, blandt andet gennem stier og faciliteter.

Mange af de støttede projekter bygger på lokale samarbejder, hvor flere foreninger og andre lokale aktører går sammen om projektet.

“Friluftsliv er noget, der kan forene frivillige kræfter i lokalsamfundet og skabe værdi på tværs af forskellige foreninger, institutioner og brugergrupper. På den måde er projekterne ikke bare med til at skabe bedre muligheder for friluftsliv, men også med til at styrke det lokale fællesskab og blive en drivkraft for den lokale udvikling,” siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Projekter skaber fællesskab og nye naturoplevelser
I Vejle har hele tre projekter fået tilskud.

Vejle Idrætshøjskole og -efterskole har fået tilskud til etablering af samlingssted for udeundervisning og
friluftsaktiviteter. Stedet skal også fungere som trædesten til Nørreskoven.

Den Selvejende Institution Brejning har fået tilskud til etablering af shelter på skolens naturgrund. Projektet skal understøtte frilufts- og naturoplevelser for skoleelever, spejdere, lokale beboere, vandrere, cyklister m.fl.

Lokalrådet for Skibet & Omegn har fået tilskud til etablering af åbad, der skal understøtte naturoplevelser og badning i Vejle å året rundt. Målgruppen er lokale beboere, vandrere, cyklister m.fl.

Nye måder at udvikle friluftsliv
Der er givet tilskud til projekter i 66 kommuner. Tilskuddenes størrelse spænder fra 14.000 kr. til 1,5 mio. kr. Størstedelen af projekterne er lokale projekter, men der er også givet tilskud til tre udviklingsprojekter, som på forskellig vis afprøver nye måder at udvikle friluftslivet og gøre det attraktivt for nye målgrupper.

Har du en god idé til et projekt, der kan skabe bedre muligheder for friluftsliv? Så søg om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Næste ansøgningsfrist er 15. februar 2024. Læs mere på friluftsraadet.dk/tilskud.

Udlodningsmidler til Friluftsliv er en del af overskuddet i Danske Lotteri Spil og Det Danske Klasselotteri.

Se listen over alle støttede projekter her.

Foto: Adam Grønne