Arkæologer fra Roskilde Museum og Nationalmuseet har ledt efter neandertalere ved Ejby Klint de sidste seks uger. Deres mål er at finde svaret på en af de største historiske gåder. Hvem var de første mennesker i Danmark? Nu kan publikum se resultatet på Nationalmuseet.

En dansk neanderthaler?, grafik: nationalmuseet

Der er aldrig tidligere fundet sikre beviser for, at der har levet neandertalere i Danmark.

Men nu har arkæologer fra Roskilde Museum og Nationalmuseet indledt jagten, der begynder med et 120.000 år gammelt spor fra tiden før den sidste istid.

De seneste seks uger har arkæologerne undersøgt en lille del af Ejby Klint ved Isefjord mellem Roskilde og Holbæk og systematisk gravet ind i skrænterne to steder.

Der har de fundet 120.000 år gamle muslingeskaller og flintesten, der muligvis er bearbejdede af mennesker, og man kan nu se de vigtigste af fundene i en montre på Nationalmuseet.

Eksperter skal nu kigge nærmere på stenene og afgøre det store spørgsmål: Er det naturens kræfter, der har lavet sporene på stenene, eller har de ligget i en neandertalers hånd?

Forskningschef ved Nationalmuseet Lasse Sørensen pointerer, at selve udgravningen i sig selv er danmarkshistorie, og han er overrasket over, at arkæologerne har fundet så meget.

“Det er helt vildt og meget unikt, at vi overhovedet har fået mulighed for at grave her,” siger han.

“Jeg havde ikke troet, at vi overhovedet ville finde noget, men vi har faktisk fundet nogle sten, der har mulige spor efter at have været menneskeligt bearbejdet, og det i sig selv er fantastisk.”

“Hvis vi finder ud af, at de her sten har været bearbejdet af neandertalere, skriver vi danmarkshistorie, og det vil give genklang i hele verden. Og selv om de ikke skulle være menneskeligt bearbejdet, kan udgravningen måske åbne for andre undersøgelser.”

Udgravningsleder Ole Kastholm fra Roskilde Museum har aldrig tidligere gravet så udfordrende et sted, og han vil nu lade det være op til eksperter at afgøre, hvilke historier stenene kan afsløre.

“At være med til at grave på en stejl klint efter de ældste mennesker i Danmark lige her omkring Roskilde har i sig selv været en kæmpe oplevelse. Det må være op til eksperterne at afgøre, hvor interessant det, vi har fundet er. Men nu er døren måske åbnet for, at der kan foretages flere udgravninger efter neandertalere i Danmark.”

Det helt afgørende er at søge i lag, der med sikkerhed er gamle nok. På Nationalmuseet ligger der allerede en kindtand fra en skovelefant og en flinteflække, der er udhugget med samme teknik, som den neandertalerne brugte, men de er ikke fundet i et jordlag, der kan dateres præcist.

Ejby Klint er et af de få steder i Danmark, hvor arkæologerne relativt nemt kan finde ned til lag i jorden, der stammer fra de seneste to istider og endnu vigtigere: De kan spore den varmeperiode, der opstod mellem de to istider for 115.000 – 130.000 år siden.

I historiebøgerne står der, at de første danskere var rensdyrjægere for cirka 14.000 år siden. Men godt og vel 100.000 år tidligere levede der neandertalere i Tyskland, og det er ikke usandsynligt, at de neandertalere kan have fundet op til det område, vi i dag kender som Danmark.

I varmeperioden mellem de to sidste istider for 115.000 til 130.000 år siden var der fire grader varmere i Danmark, end der er i dag, og i landets store avnbøge-skove levede der store byttedyr som bævere, steppebison, dådyr, skovnæsehorn, skovelefant, irsk kæmpehjort og kronhjort. På Nationalmuseet kan man blandt andet se en spaltet dådyrknogle fra den tid og kindtanden fra en skovelefant.

Jagten på de tidligste mennesker i Danmark har ofte været ført af amatørarkæologer, mens fagfolk har kigget skeptisk til.

I 1960’erne fandt amatørarkæologen Erik Madsen ud af, at Ejby Klint var et særligt område. Han undrede sig over, at nogle af de flintesten han samlede op neden for klinten så meget gamle ud og besluttede sig for at lede i selve klinten. Han gravede ind i lagene og fandt tre sten her, som han mente kunne være bearbejdet af en menneskehånd.

Hvis Erik Madsen havde ret, må det have været en neandertaler, der har stået bag, men hans teorier var stærkt omdiskuterede, og i dag har vi kun billederne tilbage af de tre sten.

Også derfor er det i dag værd at gå i Erik Madsens fodspor, og det er netop ved hans søgegrøfter, arkæologerne fra Roskilde Museum og Nationalmuseet har gravet.

Forskningschef på Nationalmuseet Lasse Sørensen håber, at Roskilde Museum og Nationalmuseets udgravning kan være med til at styrke interessen for at søge efter neandertalere i Danmark og åbne døre.

“Før udgravningen havde jeg ingen forhåbninger om, at vi nogensinde ville finde spor fra neandertalerne i Danmark. Efter udgravningen er jeg mere optimistisk, og jeg håber på, at vi kan være med til flere udgravninger i fremtiden.”