I Vejle Kommune er der fokus på tidlige indsatser, der kan styrke barnets trivsel og udvikling. I januar måned har den sproglige indsats været i særligt fokus for over 650 børn i tre daginstitutioner og Dagplejen. Projektet inddrager børnebøgerne om ’Lille Krokodille’.

I Vejle Kommune bliver der sat tidligt ind, så børn bliver stærkere sprogligt. Forskning viser nemlig, at jo tidligere man sætter ind, des bedre bliver børnene. Derfor er der netop nu gang i et projekt, hvor tre daginstitutioner og Dagplejen får bøger, legetøj, sange og forestillinger, der skal træne børnenes sprog. Bøgerne handler om en lille krokodille, der har de samme udfordringer i hverdagen som børnene: ”Lille Krokodille kan ikke sove” og ”Lille Krokodille bløder” er nogle af bøgerne.

I projektet er der også indarbejdet forestillinger. Nogle af dem foregår ved, at Vejle Bibliotek kommer ud i institutionerne og laver dialogisk læsning samt rim og remser med bevægelse. De lidt større børn i børnehaven kommer også på besøg i Nørremark Center nr. 10 og i Grønnedalen, hvor forfatter til bøgerne, Birde Poulsen samt musiker Helena Ljunggren optræder med hånddukker, teater, musik og sange.

Hele projektet er udsprunget fra projektgruppen omkring Sproggaven. Statens Kunstfond, Vejle Kommune og Den Boligsociale helhedsplan har finansieret projektet.
– “Udover at træne sproget gavner projektet også på mange andre områder. Et af de områder er, at børnene har noget at være fælles om. Og det er især noget, som Birgitte Rasmussen, leder af daginstitutionen Grønnedalen & Solsikkegård, oplever i det daglige.– Lille Krokodille betyder fællesskab i hele institutionen. Det skaber fællesskab på tværs af aldersgrupper, personale og søskende. Det betyder inddragelse af forældre, samarbejde på tværs af børnehave og vuggestue og vores to afdelinger. Og så betyder det, at institutionen summer og emmer af Lille Krokodille overalt – der bliver lavet krokodiller i alle mulige faconer og materialer: Mad, karton, ler, stentøj og pinde i forskellige størrelser. Der er krokodiller overalt. Alle børn er fælles om det, og det skaber glæde. Vi har en dreng, der kom i børnehave i crocs-sko, der lignede rigtige krokodiller, fordi hans mor havde været ude at købe dem. Projektet inddrager alle – også forældrene”, siger hun.

Kilde

Foto: ABW