Vejle Brandvæsen indfører nemlig et afbrændingsforbud fra fredag 23. juni kl. 9 til lørdag 24. juni kl. 08.59

Der må tænkes i alternativer i år. Vejle Brandvæsen indfører nemlig et afbrændingsforbud fra fredag 23. juni kl. 9 til lørdag 24. juni kl. 08.59.

Det sker ud fra en vurdering af, at åben ild kan være til fare.

Afbrændingsforbuddet betyder, at du ikke må:

  • Tænde bål udendørs (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel eller i et bålfad eller på en bålplads)
  • Have Sankt Hans Bål
  • Afbrænde haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lignende. Det gælder også på og ved søer, kystnært hav, holme, skær med videre (mindre end 200 meter fra land)

Forbuddet gælder både for private og erhvervsliv. Overtrædelse af afbrændingsforbuddet kan medføre bøde.

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

Du kan se mere på vores hjemmeside www.vejlebrandvaesen.dk

Kilde

Foto: ABW