Af Bruno Christensen

Detailhandelen er byens puls, og de byer, der negligerer dette faktum, oplever i øjeblikket butiksdød – og en bymidte der sygner hen.

Bruno Christensen

Arkitekterne skaber smukke bygninger og pladser, hvor kunst og grønne planter bliver byens nye oase. Men samtidig undlader man at give plads til bilerne, og dermed gøres mulighederne for at drive lønsom detailhandel vanskeligt.

Arkitekter tænker mere på at være politisk korrekte og lave grønne løsninger fremfor at skabe de ideelle vækstmuligheder for detaillister. Som byplanlægger og arkitekt skal man ikke tænke i økonomi. Det skal detaillisterne derimod, og derfor fravælger detaillisterne mange gange en beliggenhed i bymidten fordi adgangsforhold og parkeringsfaciliteter er blevet for vanskelige.

Når talen drejer sig om at genoplive butiksløse gader eller bymidter taler man ofte om de løsninger, der skal komme fra netop arkitekterne og byplanlæggerne, istedet for at erkende, at en dynamisk og spændende bymidte forudsætter attraktive butikker.

Mange gågader har behov for en eller flere dagligvarebutikker, der er garanter for kundetrafikken til specialbutikkerne.

Et butikskoncept fra H & M eller Bestseller vil sammen med Matas eller Normal skabe grundlaget for at andre detaillister vil etablere sig med butikker, og en positiv udvikling er begyndt. Tre butikker vil være tilstrækkeligt til at skabe en ny og positiv udvikling i bymidten.

Hvis det er så let, hvorfor sker det så ikke?

Det sker ikke, fordi man i de fleste byer ikke har en organisation, der har til formål at gøre netop bymidten til en attraktiv investering. En ”bymidte task-force” der arbejder på at klargøre ledige butikslejemål til nye butikskoncepter, og som i praksis udarbejder ”nøglefærdige” løsninger til nye butikker burde være en selvfølge i enhver by, der ønsker at fremstå som en god handelsby.

Byer konkurrerer mod byer om at kunne tilbyde det bedste shopping-miljø, og de byer, der aktivt gør en indsats for at tiltrække nye butikker, er de byer, der vinder konkurrencen.

Det er ikke politikerne eller byplanlæggere, der skaber en driftig handelsby, men derimod selvstændige købmænd.

Den store udfordring for bymidten er at gøre det attraktivt for såvel kædebutikker som selvstændige at etablere sig her, og dette sker, når der er lokale detaillister, der tager sagen i egen hånd, og sørger for selv at skabe attraktive butikker med økonomisk succes.

Det er det lokale købmandsmæssige engagement, der gør byen til en attraktiv handelsby, og dermed gør nogle byer til en større succes end andre.

Foto: ABW