Spildevandshåndtering og algebekæmpelse er i fokus i kampagnen ‘Hjælp Fisken’. Målet er, at grundejerne mindsker udledningen af forurenende stoffer via vejristen og tagrenden og får forståelse for, hvorfor det er så vigtigt at håndtere spildevand og algerens korrekt.

Når man fx hælder sæbevand fra bilvask, malingsrester, algerens, olie eller andre kemikalier i vejristen, ender det ofte helt urenset i vandløbet, søer og fjorde. Dette skyldes, at 2/3 af Vejle Kommunes kloakerede områder er separatkloakeret. Det betyder, at regnvand og spildevand er adskilt. Der et altså ét rør til regnvand og ét rør til spildevand. Det, der lander i vejristen, renses ikke, men ledes direkte ud i vandløbet, søer og fjorde sammen med regnvandet, og påvirker flora og fauna negativt.

Korrekt håndtering er lettere end de fleste tror, for faktisk er der kun ét hovedbudskab:

Hæld kun regnvand eller rent vand i vejristen.

Sådan hjælper du fisken
For at hjælpe fisken og sikre renere vandløb i vores kommune, skal du gøre følgende:

  • Hælde dit spildevand (det beskidte/forurenede vand) i enten din håndvask eller dit toilet – ikke i vejristen. Når du gør det, kommer det forbi et renseanlæg, før det ender i vandmiljøet.
  • Vaske din bil i en vaskehal, så olie og tungmetaller bliver opsamlet.
  • Lægge dit farlige affald fx maling, terpentin, afløbsrens, afkalkningsmidler eller andre kemikalier i den røde kasse til farligt affald eller aflevere det på Vejle Kommunes genbrugspladser

Hvordan håndterer du algerens korrekt?
For at hjælpe fisken og sikre renere vandløb i vores kommune skal du gøre følgende:

  • Huske, at der i Danmark kun er få godkendte produkter til at få bekæmpet alger på dit tag. Du skal desuden huske at kræve af firmaet, der udfører opgaven, at det skal anvende det godkendte produkt.
  • Følge anvisningen på de produkter, du vil anvende til at rense havemøbler, fliser mv. Og husk at hælde rester af vaskevand i håndvasken eller toilettet.

Så brug hellere hovedet end risten. Hjælp fisken – det betaler sig!

Kilde

Foto: ABW