Borgerne i Vejle Kommune er godt tilfredse med livet, skriver Vejle Kommune i en pressemeddelelse.

I en ny analyse af syddanskernes livskvalitet har Region Syddanmark spurgt 1.185 borgere i kommunen om alt fra økonomi til tillid til andre og tilfredshed med hverdagen.

Foto: ABW

Og her svarer 63,6 procent, at de er meget tilfredse med deres livskvalitet. Vejle-borgerne vurderer også eget helbred højt – faktisk vurderer borgerne i Vejle Kommune deres helbred bedre end borgerne i nogen anden kommune i Region Syddanmark. Samtidig er de godt tilfredse med arbejdslivet og muligheder for fritidsaktiviteter.

Det glæder naturligvis borgmester Jens Ejner Christensen (V):

– Vores borgere er generelt tilfredse med tilværelsen og har et godt helbred, og det er jeg glad for at læse. Når alt kommer til alt er vores arbejde jo at give borgerne så gode rammer som muligt for at kunne leve et godt liv, og her er tilfredshed med helbredet jo en ganske vigtig parameter, siger han og fortsætter:

– Men analysen afslører også, at der er nogle steder, hvor der er plads til forbedringer. Flere arbejdsløse og pensionister vurderer, at de har et dårligt eller meget dårligt helbred, og arbejdsløse svarer også oftere, at de nogle gange eller aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte. Samtidig ligger arbejdstilfredsheden under gennemsnittet i regionen. Det er noget, vi skal have fokus på.

Rigdom skal give rigere livskvalitet
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at viden om syddanskernes livskvalitet skal bruges til at skabe bedre livsforudsætninger.

– Lige nu oplever vi stor vækst og økonomisk fremgang i hele landet, og vi ved, at folk i beskæftigelse har bedre liv, bedre helbred og er mindre ensomme. Det kan vi også se i Vejle Kommune, hvor der er stor tro på fremtiden, også hos dem, der står uden for arbejdsmarkedet i dag, siger Stephanie Lose og tilføjer:

– Politik handler om at give alle bedre muligheder for at leve et godt liv, og ét af de steder, vi fra regionens side kan være med til at påvirke rammerne, er ved at sikre alle borgere en læge tæt på, hvor de bor, siger hun.

Læs analysen  her