Der er konstateret PFOS i grundvandsmagasiner tæt på jorden ved tidligere deponi i Ny Rosborg-området. Vi giver her et overblik over, hvad det betyder for dig, der allerede bruger området, og for fremtidige beboere i Vejles nye bydel.

Hvad betyder PFOS-fundet?
PFOS er fluorholdige forbindelser, som det seneste års tid er kommet i offentlighedens søgelys efter fund af PFOS-forurening i køer, der græsser i et område i Korsør. Derfor er alle miljømyndigheder i Danmark i gang med at afklare omfanget af PFOS-forurening i landet.

I Vejle Kommune undersøger vi for stoffet på brandøvelsespladsen i Give, på Flyvestation Vandel, på Norgesvej i Vejle og på den tidligere brandstation i Nørregade 23 – udover på det tidligere deponi i Ny Rosborg-området.

Det er ikke overraskende at finde forurening på et område, som gennem flere årtier har været brugt til deponi af affald.

Ny Rosborg projektet er netop en del af Vejle Kommunes resiliensstrategi, der bl.a. handler om at genanvende eksisterende områder og fortætte byerne.

I modsætning til Korsør-sagen er der ikke sprøjtet med PFOS fx via brandslukningsskum ved genbrugspladsen i Vejle. Det vil sige, at PFOS-fundet som udgangspunkt ikke befinder sig på jordoverfladen som i Korsør.

Fundet ved genbrugspladsen stammer sandsynligvis fra produkter, som har været imprægneret med PFOS – fx belægning på stegepander, overfladebehandling på tekstiler som regntøj og fleecetøj og i pizzabakker og poser til mikrobølge-popcorn. Produkter, som er gravet ned i deponier.

Hvad betyder fundet for borgere og brugere af området?
Vi har hele tiden vidst, at før området kan udvikles til en ny bydel, vil det kræve tilførsel af ren jord, netop fordi der igennem mange år har været deponi i området. Af samme årsag har grundvandsmagasinerne i området aldrig været udtaget til drikkevand.

Fundet af PFOS i området er gjort i grundvandet tæt på jorden under de områder, der tidligere har været brugt til deponi. Eftersom PFOS-forureningen ikke afgiver dampe, vurderes der ingen risiko ved at opholde sig i nærheden af forureningen eller at bygge oven på den.

Det betyder også, at der ikke vurderes nogen risiko ved at dyrke afgrøder i området.

Hvordan håndterer I forureningen?
I Danmark har vi heldigvis meget skrappe krav fra myndighedernes side til, hvordan vi håndterer forurening bl.a. fra PFOS, og dem følger vi.

Vi foretager fortsat målinger og undersøgelser i området, og i tråd med visionerne for Ny Rosborg om en eksperimenterende bydel afprøver og tester vi løbende forskellige muligheder for at håndtere forureningen.

Skal jeg være bekymret for åer, vandløb og drikkevand?
Region Syddanmark har ikke konstateret PFOS i målinger fra Fløbæk.

Selvom PFOS-forureningen er fundet ved grundvandsområder tæt ved jordoverfladen, vurderes der ingen risiko for drikkevandet.

Området har i årevis været brugt som deponi. Bl.a. derfor bliver der ikke hentet drikkevand fra grundvandet i området. Herudover er vandet i området, som geologisk set er gammel hævet havbund, alt for saltholdigt til at kunne anvendes som drikkevand.

Den særlige placering midt i Ådalen betyder desuden, at forureningen bliver, hvor den er, og ikke spreder sig til øvrige grundvandsressourcer.

Derfor vurderes der heller ingen fare for private boringer.

Læs mere.

Kilde.

Foto: ABW