Vejle Kommune har afholdt to workshops om samskabelse og investeringer i den resiliente by.

Den ene workshop omhandlede Fjordbyen, som er særligt truet af oversvømmelser. Den anden workshop omhandlede Ny Rosborg, som skal være Vejles “fremtidige resiliente bydel”.

Udover lokale aktører deltog flere globale profiler fra netværket 100 Resilient Cities, som Vejle er en del af.

Når Vejle udsættes for stormflod og skybrud, presses havvandet ind i fjorden og op i åerne, som risikerer at gå over sine breder. Vandet er altså både værdifuldt og en udfordring, og derfor er bl.a. stormflodssikring også et must for at sikre, at det gode liv med og ved vandet bibeholdes.

I Ny Rosborg udvikles et helt nyt område – et særligt sted, hvor resiliens er i fokus fra starten.

Læs mere her

arcadis-workshops