De seks kommuner er:

  • Fredericia
  • Haderslev
  • Kolding
  • Middelfart
  • Vejen og
  • Vejle.

Ideen med forsøget er, at brugerne kan reducere kørsel, fordi de kan vælge den genbrugsplads, der ligger tættest på arbejdet. Det kan være med til at reducere trængsel og CO2-udledning.

Som en del af forsøget gennemføres en undersøgelse på genbrugspladserne, hvor vi blandt andet spørger, hvilken kommune borgerne kommer fra.

Regler for forsøget

  • Tilbuddet gælder private brugere.
  • Du skal som bruger følge den enkelte kommunes regulativer og regler for affaldssortering.
  • Du skal benytte genbrugspladserne indenfor almindelig bemandet åbningstid.
  • Frivilligt drevne pladser er ikke inkluderet i ordningen.

Åbningstider og placeringer for genbrugspladser i de seks kommuner
Fredericias genbrugspladser: 2 bemandede pladser, med varierende åbningstider, længste åbningstid er 08-18.30 (døgnåbent for registrerede brugere fra Fredericia).

Haderslevs genbrugspladser: 3 bemandede pladser, med varierende åbningstider, længste åbningstid er 10-18

Koldings genbrugspladser: 5 bemandede pladser, åbent 09-17 alle dage (døgnåbent for registrerede brugere).

Middelfarts genbrugspladser: 4 pladser med varierende åbningstider, længste åbningstid er 10-18 på hverdage og 10-16 i weekender.

Vejens genbrugspladser: 3 pladser, åbent 07-18 på hverdage, 10-18 i weekender.

Vejles genbrugspladser: 4 pladser, største plads åben 07-18 på hverdage, 9-18 i weekender, øvrige pladser 10-18 alle dage

Kilde

Foto: ABW