Navnet på en ny forpagter af Skyttehuset lader vente på sig.

Skyttehuset og den smukke park, som ligger smukt nedenfor Nørremarksskoven og med adgang ned til Vejle Fjord, har længe haft brug for en ny forpagter.

Dette har dog vist sig at være en lidt vanskelig opgave at løse for Kultur og Fritids-forvaltningen, der står bag bortforpagtningen. Fristen for anden udbudsrunde var d. 2. december og her har kommunen fået to henvendelser, men da der er nogle ting som lige skal undersøges først, inden de kan sætte navn på en ny forpagter, vil man tidligst kunne afsløre hvem det bliver engang i næste uge.

Der har været en dialog med flere interesserede personer, hvoraf flere har ønsket en indvendig renovering af stedet. Det har kommunen nu lyttet til og har afsat ca. 3 mio. kr. til dette, men da forvaltningen ønsker at inddrage den ny forpagter i renoveringen, venter de derfor med at igangsætte processen, til en aftale med en ny forpagter er på plads.

Udviklingsprojekt for hele Skyttehushaven.

Der er afsat 25. mio. til et større udviklingsprojekt af Skyttehushaven og det omkringliggende område, som Vejle Kommune har modtaget fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om støtte til at forny Skyttehushaven.

Bemærk – har du har booket et arrangement efter den 1. januar 2017, kan du være ganske rolig, ovenstående vil ikke have indflydelse på din booking.

 

Restaurant Skyttehuset Vejle