Adfærdsafhængighed. Et (måske) nyt ord, som vi godt kan vænne os til. Der bliver nemlig flere og flere ludomaner, shopaholics, sex- og træningsafhængige. De skal have samme behandlingsmuligheder som andre misbrugere, mener lokal misbrugsekspert.

En ny type afhængighed
Forrige år bevilligede den daværende regering 37 millioner til forebyggelse af ludomani. Et tegn på, at sygdommen hidtil har været overset, men også en erkendelse af, at flere og flere danskere kæmper med spilafhængighed. Faktisk er antallet af ludomaner steget med 60 % siden 2005. Og det samme gælder for mange andre typer af adfærdsafhængighed. De bliver mere og mere udbredte, men bliver stadig overset i forhold til alkohol- og stofmisbrug – i hvert fald når det kommer til offentlige behandlingsmuligheder og ventetider. Det har DR tidligere sat fokus på i artiklen Ludomaner venter alt for længe på behandling.

Et misbrug, der lever i det skjulte
At være ludoman eller shopaholic kan på mange punkter sammenlignes med at have et alkohol- og stofmisbrug. Der er i begge tilfælde tale om afhængigheder, der påvirker trivslen i hverdagen, har negative konsekvenser for det psykiske helbred og går ud over familie, venner og andre nære pårørende.

Personer, der lider af købemani eller ludomani, er som regel gode til at holde afhængigheden skjult for deres nærmeste. Foto: ABW

Men på ét punkt adskiller de sig fra hinanden. Stof- og alkoholafhængige kan have svært ved at skjule deres afhængighed overfor familien pga. fysiske symptomer, der er forbundet med deres misbrug. Derimod er personer, der lider af købemani eller ludomani, som regel gode til at holde afhængigheden skjult for deres nærmeste. Det betyder, at det ofte kommer som et stort chok for familien, når misbrugeren går til bekendelse eller bliver afsløret.

Anerkendelse og bedre behandlingstilbud
Ifølge Søren Skensved fra Dansk MisbrugsBehandling i Kolding, er der et ekstra lighedspunkt, der ofte bliver overset. Ligesom stof- og alkoholmisbrugere kan personer, der lider af ludomani og købemani, nemlig have brug for akut behandling – og det behov bliver i mange tilfælde ikke imødekommet i dag.

“Personer, der lider af ludomani og købemani, lever med et stort psykisk pres og kan have brug for behandling her og nu. De har brug for akut hjælp til at genvinde kontrollen over deres økonomi og tilliden fra familie og andre pårørende”.

Hos Dansk MisbrugsBehandling tilbyder de gratis behandling til personer, der lider af ludomani.

Ca. 300.000 danskere lider af købemani. Ca. 10.000 danskere lider af ludomani.