Sagen, der nu er standset, handler om brud på tavshedspligten jfr. straffelovens § 152 på baggrund af, at der til Ekstra Bladet forud for den 20. marts 2021 og til Fredericia Dagblad forud for den 23. marts 2021 blev givet fortrolige oplysninger fra en advokatundersøgelse udarbejdet af Horten Advokatfirma. Advokatundersøgelsen var bestilt af Fredericia Kommune som et led i opfølgningen på forhold omkring en tidligere borgmester i kommunen. Straffesagen om samme emne blev afsluttet 9. juni 2022.

Baggrunden for afgørelsen
Sydøstjyllands Politi har som led i efterforskningen afhørt de personer, som har modtaget advokatundersøgelsen. De afhørte har alle forklaret, at de godt vidste, at oplysningerne i den var fortrolige, og at de derfor ikke måtte dele dem med nogen. De afhørte har ligeledes oplyst, at det har de heller ikke gjort, ligesom de opbevarede oplysningerne på en sådan måde, at andre uvedkommende ikke umiddelbart kunne få fat i oplysningerne.

Der er i forbindelse med afhøringerne ikke fremkommet oplysninger, som på afgørende måde kaster mistanke på nogle af de afhørte frem for andre.

Ekstra Bladet og Fredericia Dagblad har til politiet oplyst, at de ikke ønsker at fortælle, fra hvem de har modtaget de fortrolige oplysninger.

Særlige regler for medier
For redaktører og deres medarbejdere gælder efter retsplejeloven særlige vidnefritagelsesregler, således at de kan beskytte deres kilder. De særlige regler gælder dog kun hvis det må antages, at kilden eller forfatteren har villet afdække forhold, hvor offentliggørelse er af samfundsmæssig betydning.

Ekstra Bladet og Fredericia Dagblad bragte begge artikler indeholdende de fortrolige oplysninger om den daværende borgmesters mulige inhabilitet. Det er Sydøstjyllands Politis opfattelse, at formålet med artiklerne var at afdække forhold, som var af samfundsmæssig betydning, og derfor kan Ekstra Bladet og Fredericia Dagblad ikke pålægges, at oplyse identiteten på deres kilder.

Er det så slut?
Fredericia Kommune kan klage over afgørelsen, ligesom politiet kan genoptage sagen, hvis der kommer nye oplysninger.

Der verserer nu ikke flere sager hos Sydøstjyllands Politi med afsæt i forholdene omkring den tidligere borgmester i Fredericia.

Kilde

Foto: ABW