Siden marts har der været en prøvehandling i Vedelsgade. Her blev begge sider af vejen afmærket med en hvid kantstribe – en stribe, der skal give mere plads til cyklisterne.

Samtidigt er der lavet standsningsforbud, så parkering langs kantstenen ikke længere er muligt. Det skulle hjælpe cyklister såvel som bilister til let at komme i gennem gaden.

Men er det blevet lettere at være cyklist, bilist eller gående omkring Vedelsgade? Og virker det for dig?

Man vil gerne høre din mening her https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GPDFJD8EJ2CN

Trafikforsøget løber til og med august.

Inden da præsenteres Teknisk Udvalg for en samlet evaluering af forsøget, der bl.a. vil indeholde resultater fra ovennævnte undersøgelse. Ud fra evalueringen beslutter de, om løsningen skal gøres permanent.

Kilde

Foto: ABW