Debatindlæg af gruppeformand Annette Blynel (SF), Region Syddanmark, Strandgade 27, 5700 Svendborg:

SF hilser beslutningen om analyse af lægevagten velkommen!

Som en del af sundhedsreformen er det besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af den måde vi i dag organiserer vores lægevagt. Faktisk foreslog SF det i udvalget i Region Syddanmark for snart 2 år siden.

Det gjorde vi, fordi der absolut er plads til forbedring. De praktiserende læger, som det efterhånden er alle bekendt, har tilrettelagt lægevagten helt efter deres egne principper, på trods af aftalen med Region Syddanmark. Men det var der, og er stadigvæk ikke, lydhørhed overfor fra det store flertal i regionen.

Der er igangværende forhandlinger med de praktiserende læger (PLO), som selv har opsagt den gældende aftale pr. 1. oktober. SF har et klart ønske om, at der arbejdes med en alternativ plan, hvis regionen og PLO ikke kan komme til enighed. Det ønsker flertallet heller ikke. SF mener vi skal arbejde med forsøg, hvor man organiserer sig anderledes. Lægerne mener de er for belastede, og dermed kan de absolut ikke håndtere de eksisterende 22 konsultationssteder, som vi har i regionen i dag. De ønsker kun 4 i hele regionen. Men så lad da andre komme til faget, det er da en indlysende mulighed. Vi har mange andre dygtige sundhedspersonaler, som sagtens kan bidrage til lægevagten, så de praktiserende læger kan aflastes, som de ønsker. Vi kan fx lade os inspirere af Region Hovedstaden og Region Sjælland, som har en anden kombi-model. Nu håber jeg politikerne i Region Syddanmark vil være opmærksom på den nylige indgåede aftale om at analysere hele lægevagtsordningen, og så inddrage det i de aktuelle forhandlinger. Det vil jo være tudetosset, hvis der indgås en ny aftale i Region Syddanmark, som så efterfølgende skal ændres på grund af nye nationale anbefalinger.

SF mener stadig der er plads til forbedring.