Formand for HK Sydjylland Ole Kjær, Tjørnelunden 2, Jelling, og formand for HK Kommunal Sydjylland Dorthe V. Willumsen, Højageren 59, Østbirk, skriver:

Regeringen vil spare 2,5 mia. på offentlig administration. Der skal ikke være færre offentligt ansatte, de skal bare i højere grad arbejde ude hos borgerne, hvor de ”gør en reel forskel”, siger indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen (S) i Avisen Danmark.
Som lokale formænd for mange af de administrative HK-medarbejdere, som regeringen vil spare væk, bliver vi nødt til at spørge: Hvad tror I egentlig, vi laver? Flytter lidt rundt på papirer?
Virkeligheden er, at administration også er borgernær velfærd, der gør en forskel. HK’erne hjælper borgerne i borgerservice, på skoler, tandklinikker, jobcentre, biblioteker og mange andre borgernære velfærdsinstitutioner.
Selv når administrationen er lidt længere væk fra borgeren, er den en forudsætning for den borgernære service. De administrative medarbejdere udbetaler løn til hjemmehjælperen og sygeplejersken, styrer kalendere, tager telefonen, registrerer og sørger for overblikket. De har styr på retssikkerhed og tildeler boligstøtte, barselsdagpenge og hjemmehjælp. De er systemets rygrad.
Selvfølgelig findes der også bureaukrati i det offentlige. Ikke alle regler om dokumentation og registrering er lige hensigtsmæssige. Derfor arbejder kommunerne løbende med at effektivisere og forbedre administrationen.
Men at tro, man kan komme med en grønthøster og snuppe 2,5 milliarder, er helt urealistisk. Administrative medarbejdere vil blive afskediget, men deres opgaver vil bestå. Og så vil de administrative opgaver ende ude ved pædagogen eller sygeplejersken, hvor vi forhåbentlig alle kan blive enige om, at de ikke hører hjemme.
Opgaver løses nu engang bedst af dem, der har den rette faglighed til at løse dem. Og vi vil gerne bede om mere respekt om HK’ernes faglighed, tak.