Januarpakken strider mod den danske model

Formand for HK Kommunal Sydjylland Dorthe V. Willumsen, Højageren 59, Østbirk, og regionsrådsmedlem Annette Blynél (SF) skriver:

Et flertal i Region Syddanmarks forretningsudvalg godkendte i sidste uge den såkaldte januarpakke, der sikrer ansatte på sygehusene et lønløft på 70 millioner. Meget tiltrængte midler, som vi kun kan bakke op om at tilføre.
Hvad vi til gengæld ikke kan bakke op om, er den særdeles atypiske måde, regionen vil fordele pengene på. Normal procedure ved ekstra puljer er at lægge dem ud til lokal forhandling på sygehusene. Sådan fungerer den danske model, og den fungerer godt.
Men i sidste uge valgte et flertal i forretningsudvalget at lægge en snæver ramme ned over de ekstra lønmidler, som gør, at nogle faggrupper udelukkes eller favoriseres på forhånd. SF og Enhedslisten stillede ændringsforslag om, at lønpuljen i stedet blev fordelt ”efter lokale forhandlinger med relevante faglige organisationer med fokus på rekruttering og fastholdelse af personale”. Men kun de to partier selv stemte for.
At politikere på den måde vil bestemme over lokalløn, strider mod den danske model. Udmeldingen har allerede medført splid og følelse af uretfærdighed på de lokale sygehuse. Den slags er gift for både arbejdsmiljø og rekruttering, som eller er det, puljen gerne skulle styrke.
Derfor vil vi gerne sende en opfordring til alle regionsrådets medlemmer, som I næste uge har sagen på dagsordenen: Tænk jer nu rigtigt godt om, før I sætter den danske model ud af kraft. Lokalløn skal forhandles lokalt og ikke styres ovenfra af politikere.