Formand for HK Sydjylland og medlem af lokale bestyrelser for bl.a. Learnmark, IBC og IBA Ole Kjær, Tjørnelunden 2, Jelling, skriver:

En bevægelse, der kalder sig Lærlingeoprøret, gør i disse dage opmærksom på, at landets erhvervsuddannelser trænger til en større opgradering. Som lokal HK-formand og nyvalgt bestyrelsesformand for IBC i Kolding, Fredericia og Aabenraa, står jeg fuldt og helt bag dem.

Hidtil har kritikken handlet meget om forældede maskiner og værktøj på de tekniske skoler, som slet ikke lever op til de høje krav til fremtidens håndværkere, som bl.a. den grønne omstilling stiller. Men også de merkantile uddannelser lider i høj grad under, at de i årevis er blevet nedprioriteret. En elev på et alment gymnasium udløser et 10,8% større offentligt årstilskud end en elev på handelsgymnasiet.

Der er ikke noget fagligt, der kan forklare en så stor forskel, konkluderer Danske Erhvervsskoler og -gymnasier i en ny analyse, og jeg må give dem helt ret. Der er tale om regulær politisk nedprioritering af handelsskolerne.

Det er ikke bare uretfærdigt. Det er også dumt. For arbejdsgiverne mangler desperat erhvervsuddannede medarbejdere. Derfor har flere kommuner også gang i charmeoffensiver for at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Problemet er bare, at hvis ikke pengene følger med, er det blot tomme ord.

Kære politikere, tiden er inde til en reel økonomisk ligestilling af ungdomsuddannelserne. Fremtidens arbejdsmarked kræver det.