Dagplejen i Vejle Kommune har vundet Arbejdsmiljøprisen 2023. Det skete til Arbejdsmiljørådets temadag. Dagplejen var nomineret for deres arbejde med ergonomi og børneyoga.

Leder af dagplejen, Pernille Ege Nielsen, er forståeligt nok meget stolt af prisen.
-“Jeg er virkelig stolt over, at vi i dag tager arbejdsmiljøprisen med hjem til dagplejen i Vejle. Jeg vil godt sige tak til alle, der har været ildsjæle ind i projektet, og alle dagplejere, der har taget projektet til sig. Vi har fundet en vej til at kombinere ergonomi med fysisk leg og bevægelse ind i kerneopgaven gennem yoga – der bringer stor glæde for både medarbejdere og børn. Det har handlet om vedholdenhed i 2,5 år – og nu handler det om, at projektet fortsat skal leve i dagplejen og mindske den fysiske slitage i dagplejejobbet og skabe et godt arbejdsmiljø fremadrettet”, siger Pernille Ege Nielsen i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Ergonomi og yoga
Projektet har bestået af to ben: ergonomi og yoga. Første ben har handlet om ergonomi. Undervejs i projektet har alle dagplejere haft besøg af en ergoterapeut to gange. Første gang var ergoterapeutens opgave at se dagplejerens hverdag med vaner, løft, hjælpemidler mv. Efterfølgende lavede ergoterapeuten en rapport til hver dagplejer med hjælp og øvelser, der kunne hjælpe dem.

Det andet ben er yoga/børneyoga. Alle dagplejere har fået yogaundervisning med konkrete øvelser, som de kan anvende i hverdagen sammen med børnene.

Pernille Ege Nielsen anerkender dagplejerne for at koble sig så positivt på projektet og slutter af med at sige, at dagplejen løbende planlægger yogakurser for alle nyansatte dagplejere, så de får de gode vaner med sig fra starten. På den måde håber hun, at tiltagene vil vare ved og forankres i dagplejen som en del af det gode arbejdsmiljø.

Du kan læse om projektet i nyheden om deres nominering. Og du kan finde mere information om arbejdsmiljøprisen på hjemmesiden.

Dagplejen i Vejle Kommune
Dagplejen i Vejle Kommune består af 160 dagplejere, der hver passer fire børn i eget hjem. Derudover er der 10 dagplejepædagoger, som fører tilsyn. Herudover en leder, en souschef, 2 administrative medarbejdere, en flyvervikar og en frikøbt tillidsrepræsentant.

Arbejdsmiljørådet
Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om den fortsatte udvikling af et bedre arbejdsmiljø i Danmark. Arbejdsmiljørådet har bl.a. til opgave at rådgive beskæftigelsesministeren om tiltag på arbejdsmiljøområdet.

Kilde

Foto: ABW